Úprava souborů uložených v poštovní schránce

Dokumenty uložené ve schránce můžete upravovat. Soubory uložené v tomto úložišti lze přejmenovat a odstranit a také lze sloučit více souborů do jednoho souboru nebo vložit jeden soubor do jiného souboru.
1
Stiskněte tlačítko <Přístup k uloženým souborům>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Stiskněte tlačítko <Schránka>.
3
Vyberte požadovanou schránku.
Požadovanou schránku můžete také vybrat přímo zadáním čísla schránky s pomocí číselných tlačítek.
Seznam schránek
Zde se zobrazují ikony označující stav schránek, dále čísla schránek, názvy schránek a velikost paměti, kterou každá schránka zabírá.
Typy zobrazených ikon jsou následující:
Schránka s uloženými soubory
Schránka bez uložených souborů
Schránka s nastavenými hesly Zadání nastavení pro poštovní schránku
<Použito>
Zde se zobrazuje celková velikost paměti, kterou zabírají všechny schránky.
<Nahoru>
Stisknutím tohoto tlačítka provedete posun z aktuální úrovně o úroveň výš.
4
Provádějte operace se soubory.
Informace o schránce
Zde se zobrazí číslo a název vybrané schránky.
Soubory uložené ve schránce
Zde se zobrazuje, zda jsou soubory vybrány, dále ikony označující typ souborů, názvy, velikosti skenování, počet stran a data/časy uložení.
Stisknutím <Název> nebo <Datum/Čas> setřídíte seznam souborů a složek podle názvů nebo podle data/času ve vzestupném () nebo sestupném () pořadí.
Pokud se přihlásíte pomocí osobní správy autentizace, bude uchována poslední podmínka pro třídění. Seznam položek, které je možno personalizovat
Při výběru souborů se zobrazují číslované ikony v pořadí, v němž soubory vybíráte. Tisknete-li najednou více souborů, tisknou se v tomto pořadí.
Soubory uložené z ovladače tiskárny (Ukládání dat na počítačích) obsahují nastavení tisku. Upozornění. Budete-li soubory upravovat, například provádět jejich sloučení nebo vkládat soubory, všechna nastavení tisku pro každý soubor se zruší.
Celkový počet souborů a počet vybraných souborů
Zde se zobrazuje celkový počet uložených souborů a počet vybraných souborů.
<Tisknout seznam>
S pomocí této volby vytisknete seznam dokumentů uložených v zobrazené schránce. Na seznamu můžete zkontrolovat názvy, velikosti papíru a počet stran dokumentů.
<Tisk>
S pomocí tohoto tlačítka se provádí tisk souborů. Tisk souborů uložených v poštovní schránce
<Odeslat>
Odesílá soubory nebo ukládá soubory na souborový server. Odesílání souborů uložených v poštovní schránce
<Editovat soubor>
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li soubory přejmenovat nebo sloučit více souborů.
<Zobrazit obraz>
S pomocí této volby zobrazíte náhled obrazu souboru. Po kontrole můžete také vytisknout obraz náhledu a vymazat nepotřebné strany.
<Detaily>
S pomocí této volby zobrazíte podrobné informace o souboru, jako je počet stran a velikost papíru.
<Vybrat vše (Max. 100 soub.)>/<Zrušit výběr>
Jestliže nevyberete soubory v , na tomto tlačítku se zobrazí <Vybrat vše (Max. 100 soub.)>. Jestliže je vybrán jeden soubor nebo více souborů, zobrazí se <Zrušit výběr>. Stiskněte <Vybrat vše (Max. 100 soub.)>, chcete-li ve schránce vybrat současně až 100 souborů, nebo <Zrušit výběr>, chcete-li jejich výběr zrušit.
Tlačítko pro přepínání zobrazení
Stisknutím tlačítka <Nahoru> přejdete z aktuální úrovně o úroveň výš. Pro aktualizaci obsahu zobrazené obrazovky stiskněte <Update>.
Změna názvu souboru
Zobrazení náhledu obrazu souboru
Kontrola podrobných informací souboru
Smazání souboru
Skenování a uložení dokumentů
Přesunutí/okopírování souborů do jiné schránky
Sloučení několika souborů do jednoho souboru
Vložení souboru do jiného souboru
Smazání stránek
9EFY-0AC