Připojení k bezdrátové síti LAN

Bezdrátově připojte stroj k počítači nebo mobilnímu zařízení přes router (směrovač) bezdrátové sítě LAN (přístupový bod). Je-li bezdrátový router vybavený standardem WPS (Wi-Fi Protected Setup), konfigurace sítě se provádí automaticky a snadno. Jestliže bezdrátový router WPS nepodporuje nebo chcete zadat podrobná nastavení ověření a šifrování, musíte provést nastavení připojení ručně. Předem nakonfigurujte připojení na počítači nebo mobilním zařízení.
Chcete-li používat bezdrátovou síť LAN, musí být nainstalováno požadované bezdrátové připojení LAN. Systémové volitelné doplňky

Nastavení připojení pomocí funkce WPS

Pokud váš směrovač bezdrátové sítě LAN podporuje funkci WPS, jsou dostupné dva režimy nastavení: režim Push Button a režim kódu PIN.

Ruční nastavení připojení

Ruční nastavení lze provést dvěma způsoby: ručně nakonfigurovat nastavení s vybraným směrovačem bezdrátové sítě LAN nebo ručně zadat všechna potřebná nastavení pro připojení přes bezdrátovou síť LAN. Bez ohledu na zvolený způsob je třeba mít po ruce údaje požadované k instalaci, včetně identifikátoru SSID a síťového klíče.
Připojení přes bezdrátovou síť LAN použijte podle vlastního uvážení a na vlastní nebezpečí. Pokud je zařízení připojeno k nezabezpečené síti, mohlo by dojít k úniku vašich osobních údajů a jejich vyzrazení třetí straně, protože rádiové vlny používané při bezdrátové komunikaci se šíří po celém blízkém okolí, dokonce i za zdi.
Zabezpečení bezdrátové sítě LAN, které přístroj podporuje, je uvedeno níže. Informace ohledně podpory pro zabezpečení bezdrátové komunikace, kterou poskytuje bezdrátový router, naleznete v příručkách k používaným síťovým zařízením nebo je získáte od výrobce.
128 (104)/64 (40) bit WEP
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA3-SAE (AES-CCMP)
WPA-EAP (AES-CCMP)
WPA2-EAP (AES-CCMP)
WPA3-EAP (AES-CCMP)
WPA-EAP a WPA2-EAP však nelze použít, pokud je v části <Vybrat rozhraní> zvolena možnost <Wired LAN + Wireless LAN>.
Fungování routeru bezdrátové sítě LAN se liší v závislosti na příslušném síťovém zařízení. Nápovědu naleznete v příručkách k síťovému zařízení.
Když je <Zakázat použití slabého šifrování> nastaveno na <Zap> (<Zakázat použití slabého šifrování>), stroj se nemůže připojit k routeru bezdrátové LAN bez nastavení zabezpečení, nebo když je zadáno WEP nebo TKIP.
Tento stroj není dodáván s bezdrátovým routerem. Router si obstarejte.
Bezdrátový router musí vyhovovat požadavkům IEEE 802.11b/g/n a musí být schopen komunikace v pásmu vlnové délky 2,4 GHz. Další informace naleznete v příručkách k síťovým zařízením nebo si je vyžádejte od jejich výrobce.

Kontrola nastavení a informací bezdrátové sítě

Zkontrolujte informace, které jste nastavili.
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Wireless LAN>  <Informace Wireless LAN>
TIPY
Přímé připojení
Můžete vytvořit přímé bezdrátové spojení mezi mobilním zařízením a strojem bez použití směrovače bezdrátové sítě LAN. Přímé připojení
Snížení spotřeby energie
Nastavením volby <Režim úspory napájení> na <Zap> můžete uvádět stroj pravidelně do režimu úspory energie na základě signálu, který vysílá router bezdrátové LAN. <Režim úspory napájení>
9EFY-03A