Facilitat de gestió

En aquesta secció es descriu com ampliar les possibilitats de l'equip i fer que la seva gestió sigui més fàcil.
Entorn de xarxa dual
Ús del tauler de control com a eina per compartir informació (funció Missatge visual)
Es pot utilitzar un entorn de xarxa dual que faci servir una xarxa de fil i una xarxa sense fil o una xarxa de fil i una altra xarxa de fil.
El contingut i els missatges establerts per l'administrador es poden mostrar a la pantalla tàctil per informar els usuaris. Aquesta funció és útil per compartir informació a l'oficina.
Connexió a una xarxa sense fil
Enllaç amb dispositius mòbils
L'equip està connectat a una xarxa sense fil, la qual cosa us permet connectar un ordinador o un dispositiu mòbil a l'equip, així com instal·lar-lo en una ubicació separada.
Podeu imprimir dades directament desades en un dispositiu mòbil des de l'equip, o bé utilitzar l'equip per llegir dades i enviar-les a un dispositiu mòbil. També podeu utilitzar el dispositiu mòbil per especificar les opcions d'impressió amb retenció obligatòria a l'equip.
Canvi de lloc de la llibreta d'adreces amb facilitat
Utilització d'una directiva de seguretat d'oficina
Podeu exportar la llibreta d'adreces desada a l'equip i importar-la a un altre equip. També podeu exportar la llibreta d'adreces al format de fitxers CSV i modificar-la des d'un ordinador.
Una directiva de seguretat descriu les normes generals d'una empresa en referència a la seguretat de la informació. Amb aquest equip, es poden establir alhora diverses opcions relacionades amb la directiva de seguretat.
Ús compartit d'opcions entre diversos equips
Les opcions personalitzades i la llibreta d'adreces es poden sincronitzar i compartir entre diversos equips. Les opcions especificades d'un sol equip es reflecteixen a tots els equips sincronitzats.
91K7-0YE