Fiabilitat

En aquesta secció es descriu com utilitzar l'equip amb més comoditat i tranquil·litat.
Prevenció de filtració d'informació del dispositiu d'emmagatzematge
Gestió de còpies de faxos desades (desament automàtic d'imatges de faxos enviats)
Podeu evitar la filtració en extraure el dispositiu d'emmagatzematge si xifreu dades de manera automàtica al dispositiu d'emmagatzematge.
Podeu digitalitzar i desar faxos enviats i desar-los automàticament en una carpeta determinada. La informació relacionada amb l'enviament s'afegeix automàticament al nom del fitxer, la qual cosa us permet gestionar faxos de manera eficaç.
Digitalització i gestió d'informes de gestió de comunicacions
Com evitar l'oblit d'originals després de la lectura
A més dels registres d'impressió per a l'enviament i la recepció (informes de gestió de comunicacions), també podeu desar-los com a fitxers CSV i gestionar-los en un ordinador.
Quan es col·loca un original al vidre, un to d'error i un missatge us notificaran a la pantalla tàctil en cas que oblideu agafar-lo. A més a més, un indicador us notificarà durant la lectura i en acabar-la mitjançant l'alimentador; d'aquesta manera, s'evita l'oblit d'originals.
Confirmació dels procediments de manteniment a la pantalla tàctil (vídeos)
Podeu confirmar els procediments per omplir consumibles i netejar gràcies als vídeos de la pantalla tàctil.
91K7-0YH