Productivitat

En aquesta secció es descriu com utilitzar la productivitat de primera de l'equip per fer que les vostres operacions de negocis funcionin millor.
Recuperació automàtica quan es necessita l'equip (sensor de moviment)
Ús de l'equip immediatament després d'engegar-lo (inici ràpid)
El sensor de moviment integrat detecta si una persona està a prop de l'equip i deixa d'estar en mode repòs automàticament i, així, es redueix el temps d'espera abans d'iniciar el funcionament.
Si especifiqueu <Opcions inici ràpid per l'alimentació principal> es redueix el temps d'espera necessari perquè l'equip s'iniciï després d'engegar-lo, la qual cosa permet un funcionament més còmode.
Com evitar l'omissió de pàgines durant la lectura d'originals (detecció d'alimentació de diversos fulls)
Si especifiqueu <Detectar alim. diversos fulls> per detectar si hi ha diversos fulls a l'alimentació alhora, podreu evitar l'omissió de pàgines durant la lectura d'originals.
9HKS-0YC