Actualització del microprogramari (Distribució)

Si l'equip té accés a Internet, podeu descarregar el microprogramari més recent per a l'equip del servidor de distribució de Canon. Aquest mètode podria ser més flexible i pràctic que l'altre mètode d'actualització (Actualització del microprogramari) perquè està disponible tant l'opció d'actualització manual com l'automàtica, i això us permet descarregar el microprogramari en un moment especificat o tan aviat com estigui disponible la versió més recent. Per portar a terme aquestes operacions calen privilegis d'administrador. És possible que aquesta funció no estigui disponible segons el país o la regió.
Preparació per a l'actualització del microprogramari
Feu una còpia de seguretat de les dades de l'equip per si l'actualització del microprogramari no es porta a terme correctament.
1
Inicieu Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remota)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remota)
3
Feu clic a [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Porteu a terme una prova de comunicació.
Proveu si podeu accedir al servidor de distribució per la xarxa.
1
Feu clic a [Display Logs/Communication Test].
2
Feu clic a [Communication Test]  [Yes].
Es mostren els resultats de la prova de comunicació.
Si apareix [Could not connect to distribution server. Check the distribution server and network.], comproveu que el cable de LAN estigui connectat i les opcions de xarxa estiguin configurades correctament. Configuració utilitzant la guia de configuració
5
Feu clic a [Distributed Update]  [Confirm New Firmware].
6
Configureu les opcions necessàries.
[Current Version]/[Applicable Firmware]
Podeu comprovar la versió del microprogramari actual i la del nou, respectivament.
[Release Note]
Es mostra informació important. Assegureu-vos de llegir el contingut i entendre'l.
[Distribution Schedule]
Per descarregar el microprogramari immediatament, seleccioneu [Distribute now]. Per descarregar automàticament el microprogramari en una data i una hora especificada, seleccioneu [Distribute at specified date and time] i especifiqueu la data i l'hora a [Year]/[Month]/[Date]/[Time]. Podeu planificar una hora una setmana per endavant.
[Timing to Apply]
Per aplicar automàticament el microprogramari immediatament després d'acabar la descàrrega, seleccioneu [Apply immediately after distribution]. Per aplicar automàticament el microprogramari en una data i una hora especificada, seleccioneu [Apply at specified date and time] i especifiqueu la data i l'hora a [Year]/[Month]/[Date]/[Time]. També podeu seleccionar [Apply manually] per aplicar manualment el microprogramari.
[Updated Module Only]
Seleccioneu [On] per portar a terme una actualització incremental (descarregueu només la diferència entre la versió actual i la nova). Si voleu descarregar el microprogramari sencer, seleccioneu [Off]. Heu de tenir en compte que algunes versions de microprogramari no permeten l'actualització incremental.
[E-Mail Address]
Introduïu la vostra adreça de correu electrònic. El servidor de distribució envia l'estat de l'actualització a l'adreça de correu electrònic introduïda aquí.
[Comments]
Introduïu una descripció o una nota per afegir-la al correu electrònic. Si gestioneu diversos equips, introduïu el nom del dispositiu de manera que pugueu identificar fàcilment l'estat d'actualització rebut.
7
Feu clic a [Execute]  [OK].
Si apareix la pantalla del contracte de llicència, comproveu la informació i feu clic a [I Agree].
Si s'ha seleccionat [Apply immediately after distribution] o [Apply at specified date and time] al pas anterior, l'equip es reinicia automàticament immediatament després d'aplicar el microprogramari. Si s'ha seleccionat [Apply manually], haureu d'aplicar el microprogramari descarregat manualment. Aplicació del microprogramari descarregat
Si torneu a canviar les opcions d'actualització distribuïda, pot ser que s'esborri el microprogramari descarregat o es cancel·lin les opcions programades.
Cancel·lació de l'horari de distribució
A la pantalla que es mostra al pas 5, feu clic a [Delete Scheduled Distribution]  [Yes].
CONSELLS
Comproveu automàticament si hi ha microprogramari nou (actualització planificada)
Si feu clic a [Scheduled Update Settings]  [Edit] al pas 5, podeu configurar l'equip perquè accedeixi periòdicament al servidor de distribució per al microprogramari nou. Si hi ha microprogramari nou disponible, es descarrega per actualitzar-lo a l'equip.

Aplicació del microprogramari descarregat

1
Inicieu Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remota)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remota)
3
Feu clic a [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Feu clic a [Distributed Update]  [Apply Firmware]  [OK].
L'equip es reinicia automàticament després que s'apliqui el microprogramari.
Per esborrar el microprogramari
Feu clic a [Delete Firmware]  [OK].
Configuració d'opcions mitjançant el tauler de control
També podeu accedir a les opcions d'actualització distribuïda i configurar-les prement  (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Llicències/Altres>  <Registrar/Actualitzar programari>  <Update Firmware>. <Llicències/Altres>
9HKS-0KE