תוכנות צד שלישי

למידע בנוגע לתוכנות צד שלישי, לחץ על הסמלים הבאים.
שירותי צד שלישי
קובץ ה-README של רישיון צד שלישי
תוכנת צד שלישי הכלולה במדריך זה
6W21-0LE