טעינת נייר מודפס מראש

בעת שימוש בנייר שכבר מודפס עליו סמל לוגו, שים לב לכיוון הנייר בעת טעינתו במקור הנייר. טען את הנייר כראוי כך שההדפסה מבוצעת באותו צד של הלוגו.
כיוון מסמך המקור בעת הצילום
חלק זה מסביר כיצד לטעון נייר מודפס מראש בכיוון הנכון. לתיאור של ההליך הכללי לטעינת נייר במגירת הנייר או במגש הרב-תכליתי, ראה שיטת טעינת נייר בסיסית.
סעיף זה מתאר כיצד לטעון נייר מודפס מראש בעת ביצוע צילום/הדפסה חד-צדדיים. בעת ביצוע צילום/הדפסה חד-צדדיים באמצעות נייר מודפס מראש, כאשר טוענים את הנייר יש להפוך את משמעותם של כל המשפטים בסעיף זה המתייחסים לכיוון הנייר, כלפי מעלה או כלפי מטה.
כדי לוודא כי ההדפסה תתבצע על הצד המתאים של נייר מודפס מראש, ללא תלות בשאלה אם מדובר בהדפסה חד-צדדית או דו-צדדית, ניתן להשתמש בשיטות ההגדרה הבאות.
באמצעות ציון סוג הנייר בכל פעם שמדפיסים: טען את סוג הנייר הרשום עם האפשרות "נייר מודפס מראש" מוגדרת כ-<מופעל> ב-<הגדרות ניהול סוג נייר>, ציין את סוג הנייר הזה ולאחר מכן בצע את ההדפסה.
באמצעות ציון מקור הנייר בכל פעם שמדפיסים: טען נייר במקור הנייר שעבורו האפשרות <החלף שיטת הזנת נייר> מוגדרת כ-<עדיפות לצד מודפס>, ציין את מקור הנייר הזה ולאחר מכן בצע את ההדפסה.
האופן הנכון לטעון נייר מודפס מראש כאשר האפשרות "נייר מודפס מראש" מוגדרת כ-<מופעל> ב-<הגדרות ניהול סוג נייר> או כאשר האפשרות <החלף שיטת הזנת נייר> מוגדרת כ-<עדיפות לצד מודפס>
מגירת הנייר: צד הלוגו פונה כלפי מטה
מקור נייר שאינו מגירת הנייר: צד הלוגו פונה כלפי מעלה
הגדר את האפשרות <עדיפות מהירות לצילום מיחידת ההזנה> כ-<כבוי> מראש.

טעינת נייר עם סמלי לוגו לאורך

שיטת הטעינה משתנה בהתאם לגודל הנייר עם סמל הלוגו ומקור הנייר שנעשה בו שימוש.
בעת טעינת נייר עם סמלי לוגו בגודל A4‏, A5
טען נייר במגירת הנייר כך שסמל הלוגו פונה מעלה ובמגש הרב תכליתי טען אותו כאשר סמל הלוגו פונה מטה, כפי שמוצג באיור להלן.
כיוון הנייר בעת ההדפסה
מגירת נייר
  
מגש רב-תכליתי
כיוון הנייר בעת הצילום מהמזין
מגירת נייר
  
מגש רב-תכליתי
כיוון הנייר בעת הצילום ממשטח הזכוכית
מגירת נייר
  
מגש רב-תכליתי
בעת טעינת נייר בגודל A3 עם סמלי לוגו
טען נייר במגירת הנייר כך שסמל הלוגו פונה מעלה ובמגש הרב תכליתי טען אותו כאשר סמל הלוגו פונה מטה, כפי שמוצג באיור להלן.
מגירת נייר
  
מגש רב-תכליתי

טעינת נייר עם סמלי לוגו לרוחב

שיטת הטעינה משתנה בהתאם לגודל הנייר עם סמל הלוגו ומקור הנייר שנעשה בו שימוש.
בעת טעינת נייר עם סמלי לוגו בגודל A4, A5
טען נייר במגירת הנייר כך שסמל הלוגו פונה מעלה ובמגש הרב תכליתי טען אותו כאשר סמל הלוגו פונה מטה, כפי שמוצג באיורים להלן.
מגירת נייר
  
מגש רב-תכליתי
בעת טעינת נייר בגודל A3 עם סמלי לוגו
טען נייר במגירת הנייר כך שסמל הלוגו פונה מעלה ובמגש הרב תכליתי טען אותו כאשר סמל הלוגו פונה מטה, כפי שמוצג באיורים להלן.
כיוון הנייר בעת ההדפסה
מגירת נייר
  
מגש רב-תכליתי
כיוון הנייר בעת הצילום
מגירת נייר
  
מגש רב-תכליתי
6W21-01Y