כניסה למערכת כמנהל

בצע כניסה כמנהל, אחרת לא ניתן יהיה להגדיר פריטים חשובים לגבי הרשת והאבטחה. כדי להגדיר את ניהול המשתמשים אחרי שההגדרה הושלמה, עליך להיכנס כמנהל. שם המשתמש המשמש כברירת מחדל עבור המנהל הוא "מנהל" והסיסמה המשמשת כברירת מחדל היא "7654321". כשתפעיל את המכשיר בתור "מנהל", שנה את הסיסמה הנוכחית כדי לשפר את רמת האבטחה. הסיסמה ששונתה צריכה להיות ידועה רק למנהל.
ניתן לבטל את ה"מנהל" ולקבוע הרשאות מנהל למשתמשים ספציפיים.
אתחול ססמת מנהל
אם שכחת את הסיסמה עבור ה"מנהל", ניתן להחזירה לסיסמת ברירת המחדל. לחץ על מקש [מידע אודות מונה/מכשיר] <פרטי התקן/אחר><אתחל סיסמת מנהל מערכת> הזן את מפתח הרשיון לחץ על <התחל> <אישור>.
אם האפשרות "מנהל" מושבתת, היא הופכת לזמינה בעת אתחול הסיסמה. רישום פרטי משתמש בהתקן מקומי
ניתן לאסור על אתחול סיסמת המנהל. <אסור על אתחול סיסמת מנהל מערכת>
1
לחץ על .
2
לחץ על <כניסה>.
3
היכנס באמצעות ההליך.
אימות באמצעות מקלדת
1
הגדר את שם המשתמש והסיסמה .
הזן את שמו של משתמש בעל הרשאת מנהל, ולחץ על <הבא>.
הגדר את הסיסמה ולחץ על <אישור>.
2
לחץ על <כניסה>.
אם לא שינית את סיסמת המנהל, תוצג על המסך בקשה לשנות את הסיסמה. לחץ על <כן> והגדר סיסמה חדשה. יש להזין את הסיסמה החדשה פעמיים כדי לאשרה.
אם שינית את סיסמת המנהל, הפונקציות יהיו זמינות אחרי שתתחבר בהצלחה.
התנתק על ידי לחיצה על <יציאה> בחלקו הימני העליון של המסך או  לאחר קביעת ההגדרות.

כניסה למערכת כמנהל

לאחר לחיצה על , יוצג המסך הבא.
אם תגדיר <הגדרות אישיות> ותשנה את הפריטים שניתן להתאים אישית, ההגדרות יירשמו כהגדרות אישיות עבור המשתמשים שייתחברו למכשיר.
אם תגדיר <הגדרות התקן>, ההגדרות יירשמו כהגדרות המכשיר.
האפשרויות <הגדרות אישיות> ו-<הגדרות התקן> יוצגו על גבי מסך <הגדרות/רישום> רק אם תבצע כניסה עם הרשאות מנהל.
6W21-004