<ממשק חיצוני>

סעיף זה מתאר את הגדרות ה-USB.
<הפעלה כהתקן USB>
  <העדפות>  <ממשק חיצוני>  <הגדרות USB>
באפשרותך להגדיר אם להשתמש במכשיר כהתקן USB.
<שימוש במנהל התקן AddOn עבור התקן קלט ‎USB‎‏>
  <העדפות>  <ממשק חיצוני>  <הגדרות USB>
באפשרותך להגדיר אם להשתמש במנהל התקן AddOn עבור חיבורים של התקני קלט USB.
<שימוש במנהל התקן AddOn עבור התקן אחסון ‎USB‎‏>
  <העדפות>  <ממשק חיצוני>  <הגדרות USB>
באפשרותך להגדיר אם להשתמש במנהל התקן AddOn עבור התקן אחסון חיצוני המחובר ב-USB.
<שימוש בהחסן USB>
  <העדפות>  <ממשק חיצוני>  <הגדרות USB>
באפשרותך להגדיר אם להרשות שימוש בהתקני אחסון חיצוניים המחוברים ב-USB.
6W21-0F3