לסרוק ביעילות

סעיף זה מתאר פונקציות נוחות, כגון סריקת מסמכי מקור בגדלים שונים בבת אחת, סריקת שני דפים צמודים לדפים נפרדים, וסריקת מספר רב של מסמכי מקור בנפרד ולאחדם למסמך אחד.
6W21-06R