סיום באמצעות איסוף/קיבוץ

 
בעת צילום שני צילומים או יותר מהמזין, ניתן לבחור איסוף או קיבוץ למען סדר ההדפסות. בחר "אסוף" כדי להדפיס בסדר עמודים עוקב. בחר "קיבוץ" כדי להדפיס חבילות מכל עמוד, כמו למשל 10 גיליונות לעמוד הראשון, 10 גיליונות לעמוד השני וכן הלאה.
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <צילום>. המסך <בית>
3
לחץ על <אפשרויות> במסך תכונות הצילום הבסיסיות. מסך תכונות הצילום הבסיסיות
4
לחץ על <גימור>.
5
לחץ על <איסוף (סדר דפים)> או על <קבוצה (אותם דפים)>.
6
לחץ על <אישור>  <סגירה>.
7
לחץ על .
הצילום יתחיל.
בהתאם לסוג הנייר, לא ניתן להשתמש בפונקציות גימור. מפרטי חומרה
בעת הנחת מסמך מקור על משטח הזכוכית
לחיצה על <אפשרויות>  <בניית משימה> במסך תכונות הצילום הבסיסיות מאפשרת להשתמש בפונקציית האיסוף/קיבוץ גם אם מסמך המקור מונח על משטח הזכוכית.
הכנס מפריד משימות בין כל דף למשנהו במהלך פלט קבוצה
אם תבחר <קבוצה (אותם דפים)>, תוכל להכניס מפריד משימות בין כל קבוצה לקבוצה שאחריה. למידע נוסף, ראה <מפריד משימות בין קבוצות. <צילום>  <מפריד משימות בין קבוצות>
כאשר קובעים את תצורת ההגדרות ב-<גישה לקבצים מאוחסנים>
ניתן להשתמש בפונקציות גימור רק כאשר מדפיסים קובצי PDF/XPS.
6W21-044