שימוש במכשיר דרך אפליקציות

הדפס באמצעות אפליקציות במכשיר הנייד המחובר למכשיר זה. קיימת תמיכה באפליקציות שונות, כולל אלה שהן בלעדיות ל-Canon. השתמש כראוי בהתאם למכשיר שלך, האפליקציה והמצב.

Canon PRINT Business (הדפסה לעסקים Canon)

אפליקציה להדפסה וכדומה ממכשירים ניידים התומכים ב-iOS/Android. אין צורך לבצע פעולות במכשיר כדי לאפשר ביצוע הדפסה. למידע על מערכות הפעלה נתמכות, שיטות מפורטות להגדרה, והליכי הפעלה, עיין בעזרה של האפליקציה או באתר של Canon (https://global.canon/gomp/‎).
ניתן להוריד חינם את Canon PRINT Business, אולם הלקוח אחראי לחיובים הנוגעים לחיבור לאינטרנט, אם ישנם.

הדפסה באמצעות Canon Print Service (שירות הדפסה Canon)

אפשר להדפיס בקלות מתפריט האפליקציות שתומך בתת-המערכת ההדפסה ב-Android. למידע נוסף על מערכת הפעלה נתמכות והגדרות והליכים מפורטים, עיין באתר של Canon ‏(https://global.canon/gomp/‎).

הדפסה וסריקה באמצעות ®Mopria

המכשיר תומך גם ב-®Mopria‎‏. השימוש ב-®Mopria‎‏ מאפשר להדפיס ממכשירים ניידים שתומכים ב-Android באמצעות פעולות והגדרות נפוצות, גם אם היצרנים והדגמים שונים. לדוגמה, אם אתה משתמש במדפסות שתומכות ב-®Mopria‎ המיוצרות על ידי מספר יצרנים או מדפסת שתומכת ב-®Mopria‎ שנמצאת במקום שבו אתה מבקר, תוכל להדפיס מבלי להתקין אפליקציה שתהיה בלעדית לכל יצרן או לכל דגם. ניתן להשתמש ב-®Mopria גם כדי לייבא ישירות את הנתונים שנסרקו באמצעות מכשיר זה אל מכשירים ניידים התומכים ב-Android. למידע נוסף על הדגמים הנתמכים או סביבות ההפעלה הנתמכות, עיין ב-http://www.mopria.org.
אישור הגדרות ®Mopria

הדפסה באמצעות Google Cloud Print

ניתן להשתמש באפליקציות ובשירותים שתומכים ב-Google Cloud Print כדי להדפיס ממחשב או ממכשיר נייד, מבלי להשתמש במנהל התקן של מדפסת. שימוש ב-Google Cloud Print

הדפסה מ-Windows Phone (Windows 10 Mobile וגרסאות מאוחרות יותר)

ניתן להדפיס מ-Windows Phone מבלי להוריד אפליקציה ייעודית או להתקין מנהל התקן. ודאי כי האפשרויות <שימוש בהדפסת WSD>, <שימוש בדפדוף WSD>, ו-<Multicast Discovery Settings> מופעלות.
המלצות
סריקה לסלולאר
האפליקציה "סריקה לסלולאר" מאפשרת להשתמש בפונקציית הסריקה של מכשיר זה מהמכשיר הנייד. ניתן להפעיל מכשיר זה מהמכשיר הנייד כדי לסרוק מסמכי מקור, ולאחר מכן לשלוח את התמונה שנסרקה במכשיר זה אל המכשיר הנייד באמצעות תקשורת WebDAV.

הדפסה דרך Chrome OS

ניתן להדפיס מ-Chrome OS מבלי להוריד אפליקציה ייעודית או להתקין מנהל התקן. כדי להדפיס במכשיר, יש צורך להפעיל את ®Mopria.
אישור הגדרות ®Mopria
הדפסה
ייתכן שההדפסה דרך Chrome OS לא נתמכת, תלוי במדינה או באזור שלך.
6W21-083