קביעת הצורה של הגדרות המשתמש עבור Google Cloud Print

קבע את התצורה של הגדרות אלה אם ברצונך לשייך, לצורך ניהול, את המשתמשים שמאומתים באמצעות אימות משתמשים למשימות Google Cloud Print. הגדרות אלה אינן נחוצות כדי להשתמש ב-Google Cloud Print.
סעיף זה מתאר גם את ההליך לביצוע כאשר משתמש שמשתמש ב-Google Cloud Print כבר רשום כמשתמש באימות משתמשים, וגם את ההליך לביצוע כאשר המשתמש אינו רשום.

אם המשתמש כבר רשום

כאשר המשתמש רושם את ההגדרות

התחבר לממשק המשתמש המרוחק ופעל על פי ההליך להלן כדי לרשום את ההגדרות.
הפעלת את ממשק המשתמש המרוחק לחץ על [Settings/Registration]  [User Management]  [Authentication Management]  ציין את [E-Mail Address:] עבור [Google Cloud Print Information].

כאשר המנהל רושם את ההגדרות

רשום את ההגדרות מניהול משתמשים בממשק המשתמש המרוחק. רישום פרטי משתמש בהתקן מקומי

כאשר המנהל רושם את ההגדרות באמצעות קובץ CSV

ניתן להוסיף כתובות דוא"ל גם באמצעות עריכת קובץ CSV. שיוך Google Cloud Print E-Mail Addresses למשתמשים שעושים שימוש בקובץ CSV

אם המשתמש אינו רשום

המנהל צריך לציין גם [E-Mail Address:] עבור [Google Cloud Print Information] בעת רישום המשתמש. רישום פרטי משתמש בהתקן מקומי
אם שיטת האימות מוגדרת כ-[Picture Login] והאפשרות [User Registration Method:]מוגדרת כ-[Register Automatically When Job Is Received] (הגדרת התצורה של פונקציות האימות), הפרטים הבאים יירשמו בתור פרטי המשתמש עבור משימה המבוצעת על ידי חשבון בשם "user1@example.com".
הגדרות הרשומות בבסיס הנתונים של המשתמש
שם המשתמש: user1@example.com
Google Cloud Print Settings
שם המשתמש: user1
שם התחום: example.com
פרטים המוצגים במסך הכניסה עבור 'כניסת תמונה'
user1
example.com
בעת הדפסה, בחר "user1@example.com" בלוח הבקרה כדי להיכנס  בחר <הדפסה> (המסך <בית>) בצע הדפסה.
6W21-08A