הגדרה באמצעות מדריך ההגדרה

כאשר המכשיר מופעל בפעם הראשונה (הפעלת המכשיר), ההגדרה ההתחלתית של המכשיר מתחילה באופן אוטומטי. ניתן להתאים את ההגדרות הבסיסיות הדרושות לצורך שימוש במכשיר. ניתן לקבוע את ההגדרה הבסיסית בהתאם לכל אחד מהמסכים, או ללחוץ על אחד הקישורים כדי להציג את הדף המתאים ולראות את הפרטים.
שלב 1
ציין את השפה ואת פריסת המקלדת.
בחר את השפה שתוצג על גבי המסכים. בהתאם לשפה, ניתן לשנות את הפריסה של המקלדת המוצגת לצורך הזנת התווים.
שלב 2
בדוק את הגדרות הנייר.
ודא כי הנייר הטעון במגירה מוגדר כהלכה.
אם אינך מחובר בתור מנהל, המשך לשלב 10.
שלב 3
היכנס כמנהל.
בצע כניסה מאומתת כדי לקבוע את תצורת ההגדרות המצריכות הרשאות מנהל.
ניתן לדלג על ההגדרות שדורשות הרשאות מנהל ולעבור לשלב הבא על ידי לחיצה על <דלג>. במקרה זה, המשך לשלב 10.
שלב 4
ציין את הגדרות האימות של המשתמש.
כדי לשפר את האבטחה של המכשיר, השתמש במכשיר באמצעות מערכת שמשתמשת באימות משתמשים.
מערכת זו מוגדרת כדי לעשות שימוש באימות משתמש בתור שירות התחברות. למידע נוסף, ראה קביעת תצורה של הגדרות ניהול אימות בהתאמה אישית.
שלב 5
הגדרת התאריך והשעה
הגדר את התאריך והשעה במכשיר.
שלב 6
הגדר את כתובת ה-IP.
ציין את ההגדרות לחיבור הרשת.
שלב 7
ציין הגדרות DNS.
ציין את כתובת שרת ה-DNS, שם מארח עבור DNS, ושם תחום של DNS.
שלב 8
ציין הגדרות Proxy.
ציין את ההגדרות הדרושות כדי לעשות שימוש ב-Proxy.
שלב 9
ציין את הגדרות הפקס.
ציין את ההגדרות הדרושות כדי לעשות שימוש בפונקציית הפקס.
אם המכשיר האופציונלי הדרוש לשליחת פקסים (אפשרויות מערכת) אינו מותקן, המשך לשלב 10.
שלב 10
בצע כוונון מעבר הדרגתי באופן אוטומטי.
כוונן את המעבר ההדרגתי לקבלת הדפסות ברורות.
ההליך משתנה בהתאם למכשיר. למידע אודות כוונון מעבר הדרגתי באופן אוטומטי, ראה כוונון מעבר הדרגתי.
שלב 11
הדפס דוח.
ניתן להדפיס את רשימת משתמשי הרשת, רשימת הנתונים של המשתמשים בפקס, ורשימת ערכים מכווננים.
שלב 12
השלמת מדריך ההגדרה.
לאחר השלמת מדריך ההגדרה, הפעל מחדש את המכשיר כדי להחיל את ההגדרות.
אם אינך מעוניין להשתמש במדריך ההגדרה, לחץ על <סיום מדריך התקנה> בשלב 1.
ניתן ללחוץ על כדי לציין אחר כך בנפרד את הגדרות שהתצורה שלהם כבר נקבעה במדריך ההגדרה (מלבד <ערבוב טונר>).

הפעלת מדריך ההגדרה מאוחר יותר

לא ניתן להפעיל את מדריך ההגדרה במקרים הבאים.
אם הוגדר אימות המשתמש או אימות מזהה מחלקה.
אם הוגדר אימות מזהה מחלקה.
אם מבוצע אימות באמצעות כרטיס.
  <הגדרות ניהול> <רישיון/אחר> <הפעל את מדריך ההתקנה> <התחל>
אם תפעיל את מדריך ההגדרה מאוחר יותר ותבצע כניסה כמנהל, לא יוצג שלב 3. המשך לשלב 4.
6W21-003