הפחתת פעולות הצילום

ניתן להימנע מהצורך לציין את אותן ההגדרות בכל פעם שמצלמים באמצעות אחזור הגדרות שנרשמו/היו בשימוש בעבר.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6W21-04H