פונקציות גימור אחרות

 
ניתן להשתמש בפונקציות גימור אחרות.
סיבוב ב-90 מעלות
ניתן להפיק את קבוצות דפים כשהן מכוונות לאורך ולרוחב לסירוגין.
בהתאם לסוג הנייר, לא ניתן להשתמש בפונקציות גימור. מפרטי חומרה
כאשר קובעים את תצורת ההגדרות ב-<גישה לקבצים מאוחסנים>
ניתן להשתמש בפונקציות גימור רק כאשר מדפיסים קובצי PDF/XPS.
6W21-045