נגישות

למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)", ראה Import All Function (פונקציית ייבוא כולל).
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
הגדרות חזרה על מפתח
<סטנדרטי>, <איטי במקצת>, <איטי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
הפוך צבעי מסך
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
שימוש בפונקציית החלקה מהירה
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
6W21-0LA