ייבוא/ייצוא של ההגדרות כל אחת לחוד

ניתן לייבא/לייצא אך ורק את רשימות הכתובות בפנקס הכתובות. לביצוע פעולות אלה ‏‏דרושות הרשאות מנהל.
למידע על עריכת קובץ פנקס כתובות בתבנית CSV לשם ייבוא, ראה פרטי פנקס כתובות.

ייצוא הגדרות כל אחת לחוד

1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק. הפעל את ממשק המשתמש המרוחק.
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [Data Management] ובחר את ההגדרות לייצוא.
בעת ייצוא רשימות כתובות
4
לחץ על [Start Exporting].
5
פעל בהתאם להוראות במסך כדי לציין את המיקום שבו יישמרו הנתונים.

ייבוא הגדרות כל אחת לחוד

1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק. הפעל את ממשק המשתמש המרוחק.
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [Data Management], ובחר את ההגדרות לייבוא.
בעת ייבוא רשימות כתובות
4
לחץ על [Start Importing]  [OK].
ייתכן שיהיה צורך להפעיל את המכשיר מחדש, תלוי בהגדרות שיש לייבא. הפעלת המכשיר מחדש
6W21-0AS