מזין

סעיף זה מתאר את השם והשימוש של כל חלק במזין.
המזין הוא חלק סטנדרטי עבור imageRUNNER 2425i.

מכסה המזין

פתח מכסה זה בעת הסרת נייר שנתקע במזין. חסימת נייר במזין

מגש אספקת מסמכי המקור

מסמכי המקור המונחים כאן מוזנים אוטומטית בתוך המזין. כאשר טעונים שני גיליונות או יותר, ניתן לבצע סריקה רצופה של מסמכי המקור. הצבת מסמכי מקור

מכווני ההחלקה

כוונן מכוונים אלה בהתאם לרוחב מסמך המקור.

אזור הסריקה של מסמכים מוזנים

מסמכי מקור המונחים במזין נסרקים באזור זה.

משטח הזכוכית

בעת סריקת ספרים, מסמכי מקור עבים, מסמכי מקור דקים ומסמכי מקור אחרים אשר לא ניתן לסרוק באמצעות המזין, הנח אותם על משטח הזכוכית. הצבת מסמכי מקור

מגש הפלט של מסמכי המקור

מסמכי מקור שנסרקו יוצאים כאן.
אם מסמך מקור עבה כגון ספר או מגזין מונח על משטח הזכוכית, אל תלחץ חזק כלפי מטה על המזין.
אין להניח אף עצם באזור הפלט של מסמכי מקור. פעולה זו עלולה לגרום נזק למסמכי המקור.
יש לנקות את המזין ואת משטח הזכוכית בקביעות, להשגת תוצאות הדפסה תקינות. ניקוי סדיר
6W21-01F