הגדרת יעד

למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)", ראה Import All Function (פונקציית ייבוא כולל).
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
<רשימות כתובות>
<רשימת כתובות 1> עד <רשימת כתובות 10>, <לחיץ מהיר>, <רשימת כתובות למנהל>, <הדפסת רשימה>
כן
כן
כן
לא
Address Book
<רישום יעדים>
<רישום יעד חדש>, <פרטים/עריכה>, <מחיקה>, <חיפוש לפי שם>
כן
כן
כן*1
C
Address Book
<שינוי שם של רשימת כתובות>
<רשימת כתובות 1>עד <רשימת כתובות 10>, <שינוי שם>
כן
כן
כן
C
Address Book
<תיכנות לחיץ מהיר>
<001> עד <200>, <תיכנות/עריכה>, <מחיקה>
כן
כן
כן
C
Address Book
<שינוי תצוגת ברירת מחדל של פנקס כתובות>
<‏‏מקומי>, <שרת LDAP>, <מרוחק>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
<קוד PIN של פנקס כתובות>
<הגדרה>:
<קוד PIN>: הזן את ה-PIN (7 ספרות לכל היותר)
<אישור>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<ניהול מספרי גישה לפנקסי כתובות>
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<כלול סיסמה בעת יצוא של פנקס כתובות>
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<רישום שרת LDAP>
<רישום>, <פרטים/עריכה>, <מחיקה>, <הדפסת רשימה>
כן
כן
כן
לא*2
Settings/Registration Basic Information
<חיפוש אוטומטי בעת שימוש בשרת LDAP>
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
<אשר אישור TLS לגישה לשרת LDAP>
<מופעל>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <מופעל> נבחרת:
<CN>: פועל, כבוי
<שינוי תנאי ברירת מחדל של חיפוש LDAP>
<רישום>, <אתחל>
כן
כן
לא
C
-
<תיכנות/עריכה של מאפיין חיפוש LDAP>
<לא רשום 1>, <לא רשום 2>:
<תיכנות/עריכה>, <מחיקה>
כן
כן
כן
B
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות לחיפוש לפי שם בעת שימוש בשרת LDAP>
<סוג שם עבור מאפיין חיפוש>:
cn, commonname, fullName, DisplayName, sn, givenName, מותאם
כן
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
<סינון>:
מכיל, לא מכיל, שווה, שונה מ-, מתחיל ב, מסתיים ב-
<קבל פנקס כתובות מרוחק>
<קבל פנקס כתובות>
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<כתובת שרת פנקס כתובות מרוחק>
הזן את כתובת ה-IP או את שם המארח
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<זמן קצוב לתקשורת>
15 עד 30 עד 120 שנ'
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<התאמת בחירת קו אוטומטית בשידור פקס>*3
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<פתיחת פנקס כתובות מרוחק>
<פתיחת פנקס כתובות>
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שימוש ברשימת כתובות אישיות>
<מופעל>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<שימוש ברשימת כתובות של קבוצות משתמשים>
<מופעל>, <מופעל (עיון בלבד)>, <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
*1
<שרת לחיפוש:>: לא
*2
<רישום>, <פרטים/עריכה>: B
*3
מציין פריטים המופיעים רק כאשר מוצרים אופציונליים מתאימים זמינים לשימוש.
6W21-0EJ