רישום פרטי משתמש בהתקן מקומי

 
כדי לבצע ניהול אימות בהתאמה אישית, תחילה יש לבצע רישום של פרטי המשתמש בבסיס הנתונים של המכשיר.
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק. הפעל את ממשק המשתמש המרוחק.
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [User Management]  [Authentication Management].
ביטול "Administrator"
"Administrator" רשום כשם המנהל המוגדר כברירת מחדל (שם משתמש). לא ניתן למחוק משתמש זה אך כן ניתן להפוך אותו ללא זמין לאחר הוספת משתמש עם הרשאות "Administrator". כניסה למערכת כמנהל
4
לחץ על [Add User].
כדי לערוך פרטי משתמש
לחץ על [Edit] עבור פרטי המשתמש שברצונך לערוך, בצע את השינויים הדרושים, ולחץ על [Update].
כדי למחוק פרטי משתמש
סמן את תיבת הסימון של פרטי המשתמש שברצונך למחוק ולחץ על [Delete] [OK].
5
הזן את המידע הדרוש.
[User Name:] / [Password:] / [Confirm:]
הזן את שם המשתמש והסיסמה . לאישור, הזן שוב את הסיסמה ב- [Confirm:]. ניתן להשתמש בבית בודד או בבית כפול לקביעת שם המשתמש.
[Displayed As:]
הזן את שמו של המשתמש. שם התצוגה מוצג כשם משתמש עבור השהייה כפויה של הדפסה ומשמש כשם השולח לשליחת דואר אלקטרוני.
[E-Mail Address:]
הזן את כתובת הדוא"ל שמשמשת את המשתמש בעת שימוש בהתקנים כגון מחשבים. בעת שליחה של מסמכים סרוקים, תוצג כתובת זו יחד עם שם השולח. כתובת זו משמשת גם לשליחת מסמכים באמצעות <שליחה אל עצמי>.
בעת שליחת I-fax, כתובת הדוא"ל הרשומה כאן בשורת השולח בהתקן של מקבל הפקס.
משתמשים כלליים יכולים גם לשנות את הסיסמה שלהם ואת ה-PIN.
סימון תיבת הסימון [Allow e-mail address settings] מאפשר למשתמשים כלליים לשנות את כתובות הדוא"ל שלהם. קביעת התצורה של שיטות הכניסה למשתמש והתקני האימות
ניתן לייבא את הנתונים הבאים כתמונת סמל.
סיומת קובץ: .jpg, .jpeg, או .png
אם לתמונה שיובאה יש 54 פיקסלים x 54 פיקסלים או יותר, גודל התמונה ישתנה.
בתהליך שינוי הגודל יישמר יחס גובה רוחב. צבע הרקע יוחל על האזורים הריקים אם התמונה שיובאה איננה ריבוע.
6
ציין הגדרות אחרות הנדרשות.
[E-Mail Address:]
אם [Settings/Registration] [Network Settings] [Google Cloud Print Settings] מותאם לשימוש, ניתן לציין כתובת דוא"ל שלGoogle Cloud Print לשיוך עם Google Cloud Print.
[Department ID:]
בעת שימוש בניהול מזהה מחלקה, יש ללחוץ על [Department ID Settings...] ולבחור את מזהה המחלקה מהרשימה לשם הקצאתו למשתמש. ראשית, רשום את מזהי המחלקה הדרושים ב- [Register New Department...] במסך הרשימה. אם מזהה המחלקה שציינת כאן יימחק מאוחר יותר, הקפד לשנות הגדרה זו. קביעת התצורה של הגדרות ניהול מזהה המחלקות.
[Select Role to Set:]
ניתן לבחור את הרשאות המשתמש (תפקידים) אשר נמנות בהמשך. בנוסף, יש לציין כאן את ההגדרות בעת הוספת מנהל. פריטי ההגדרה הזמינים משתנים בהתאם להרשאות (הגדרות/רישום). בנוסף, תוכל ליצור תפקידים משלך. השימוש במערכת ניהול גישה
[Administrator]
מאפשר את כל הפעולות בתור מנהל המכשיר.
[GeneralUser]
מאפשר הרשאות של משתמש כללי.
[DeviceAdmin]
מאפשר פעולות הזמינות למשתמשים הכלליים ובנוסף כולל את היכולת לשינוי ההגדרות הקשורות לפונקציות בסיסיות כגון צילום, הדפסה, שליחה וקבלה.
[NetworkAdmin]
מאפשר פעולות הזמינות למשתמשים הכלליים ובנוסף את היכולת לשנות הגדרות הקשורות להגדרות רשת.
[Set expiration for the user account]
בעת קביעת תקופת התוקף של החשבון, סמן את תיבת הסימון והזן את הערך עבור [Expiration].
[Disable the user account]
סמן את תיבת הסימון להשבתה זמנית של החשבון.
[User Group Association]
כדי להקצות את המשתמש לקבוצה, בחר קבוצת משתמשים רשומה מתוך הרשימה ולחץ על [Add]. ההגדרות הללו אינן מוצגות בעת השימוש במזהי המחלקה כקבוצות משתמשים. קביעת התצורה של שיטות הכניסה למשתמש והתקני האימות
7
לחץ על [Add].
קביעת תצורה של הגדרות באמצעות לוח הבקרה
ניתן גם לרשום פרטי משתמש על ידי לחיצה על <הגדרות ניהול> <ניהול משתמשים> <ניהול אימות> <רישום/עריכה של משתמש אימות>. <רישום/עריכה של משתמש אימות>
יצירת קבוצות משתמשים
רשימת כתובות בפנקס הכתובות ניתנות לשיתוף בין משתמשים אשר רשומים בתור קבוצת משתמשים. רישום קבוצות משתמשים
המלצות
חפש מזהי מחלקה שאינם רשומים
באמצעות לחיצה על [Check Unregistered Department ID...] במסך אשר מוצג בשלב 4, ניתן לאתר מזהי מחלקה שאינם רשומים במכשיר על ידי חיפוש מזהי מחלקה שהוקצו עבור המשתמשים אל מול מזהי המחלקה הרשומים במכשיר.
הגדרות אצווה של מזהי מחלקות
באמצעות לחיצה על [Batch Settings for Department ID...] במסך אשר מוצג בשלב 4, ניתן ליצור מזהי מחלקה חדשים ולהחיל את ההגדרות עבור כל המשתמשים.
אם שם המשתמש מורכב ממספרים ואורכו שבעה תווים או פחות, אותו מספר מוקצה לאותו משתמש בתור מזהה מחלקה. אם הסיסמה של אותו משתמש רשומה בתור מספר שמורכב משבעה תווים או פחות, הוא גם יוגדר בתור PIN עבור מזהה המחלקה.
אם שם המשתמש והסיסמה לא ממלאים אחר התנאים לעיל, מזהה מחלקה המתחיל ב- 0000001 מוקצה אוטומטית והספרה 0 (אף אחת) מוגדרת עבור ה-PIN.
רישום מזהה המחלקה בתור שם משתמש
באמצעות לחיצה על [Add User Using Department ID...] במסך המוצג בשלב 4, יירשם משתמש חדש עם שם זהה בתור מזהה מחלקה. כאשר נעשה שימוש באימות באמצעות מקלדת, ניתן יהיה לבצע אימות על ידי שימוש במקלדת נומרית בלבד.

שיוך Google Cloud Print E-Mail Addresses למשתמשים שעושים שימוש בקובץ CSV

1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק. הפעל את ממשק המשתמש המרוחק.
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [User Management]  [Authentication Management]  [Google Cloud Print Settings].
4
לחץ על [Start Export].
אם בפרטי המשתמש לא רשומות כתובות דוא"ל של Google Cloud Print, לחץ על [Start Export] לאחר הוספת כתובת הדוא"ל של Google Cloud Print ושם המשתמש מתוך [Add Association...].
5
הזן את שם המשתמש הרשום בעמודה "gcp_uid" בקובץ CSV המיוצא ואת כתובת הדוא"ל של Google Cloud Print שברצונך לשייך ב-"gmail_address".
6
ציין את הקובץ שנערך בשלב 5, ולחץ על [Import...].
6W21-08S