<הגדרות נייר>

סעיף זה מסביר כיצד לרשום נייר לשימוש.
<הגדרות נייר>
  <העדפות> <הגדרות נייר>
ניתן לרשום את גודל וסוג הנייר עבור כל מקור נייר. הגדרה זו מאפשרת לך להשיג את תוצאות ההדפסה המתאימות. ציון גודל וסוג הנייר במגירת הנייר
<הגדרות ניהול סוג נייר>
  <העדפות> <הגדרות נייר>
ניתן לרשום/לערוך סוגי נייר מותאמים אישית שונים (סוגי נייר המוגדרים על ידי המשתמש), בנוסף לסוגי הנייר המוגדרים כברירת מחדל ורשומים במכשיר. הגדרות לניהול סוג הנייר
<תיכנות נייר מועדף: (מגש רב-תכליתי)>
  <העדפות> <הגדרות נייר>
באפשרותך לקבוע בקלות את הגדרות הנייר, באמצעות רישום נייר שנעשה בו שימוש לעיתים תכופות במגש הרב-תכליתי בלחיצת כפתור. "נייר מועדף" ניתן לבחירה בקלות מהמסך המוצג כאשר טוענים נייר. רישום גודל נייר וסוג הנייר הנמצאים בשימוש תכוף במגש הרב-תכליתי
<מגש רב-תכליתי, ערכי ברירת מחדל>
  <העדפות> <הגדרות נייר>
ניתן להגדיר את השיטה לבחירת הנייר שבו ייעשה שימוש במגש הרב-תכליתי. אם אתה משתמש תמיד באותו גודל/סוג נייר במגש הרב-תכליתי, נוח לרשום את הנייר ב<שימוש בערך מוגדר מראש>. הגדרת גודל נייר וסוג נייר קבועים לשימוש במגש הרב-תכליתי
אם אתה משתמש בסוגים שונים של נייר במגש המגש הרב-תכליתי, בחר <ציין תמיד>. אם אתה משתמש בסוגים רבים של נייר לעיתים תכופות, באפשרותך להימנע מהליך בחירת סוג הנייר באמצעות רישום סוגי הנייר מראש. רישום גודל נייר וסוג הנייר הנמצאים בשימוש תכוף במגש הרב-תכליתי
<תיכנות גודל מותאם אישית>
  <העדפות> <הגדרות נייר>
ניתן לרשום גודלי נייר חופשיים שנעשה בהם שימוש לעיתים תכופות. גודלי הנייר שנרשמים כאן מוצגים במסך הבחירה של גודל הנייר עבור מגירת הנייר או המגש הרב-תכליתי. רישום נייר בגודל חופשי (גודל נייר מותאם אישית)
6W21-0EY