שימוש במחשב לסריקה (סריקה מרחוק)

ניתן לסרוק מסמכי מקור המונחים במכשיר באמצעות פעולה מהמחשב. קיימות שתי שיטות לסריקה: שימוש במנהל ההתקן של הסורק "Color Network ScanGear 2" שסופק עם המכשיר, ובפונקציית ה-WSD הזמינה עבור Windows.
שימוש ב-Color Network ScanGear 2 לביצוע סריקה
באפשרותך לסרוק מסמכי מקור ישירות אל תוך יישום העריכה המועדף עליך. שיטה זו שימושית כאשר ברצונך לערוך תמונות שנסרקו ב-Photoshop או להדביק תמונה שנסרקה לתוך מסמך Word. השימוש ב- Color Network ScanGear 2
שימוש ב-WSD לסריקה
גם אם אין לך מנהל התקן של סורק ייעודי, באפשרותך לסרוק מסמך מקור בקלות ממחשב באמצעות פונקציית WSD הזמינה עבור Windows. שימוש ב-WSD
6W21-077