ניקוי סדיר

מומלץ שתנקה מדי פעם את המכשיר כדי למנוע אובדן של איכות הדפסה ולאפשר לך להשתמש במכשיר בנוחות ובבטיחות. נראה את המכשיר בסדר המצוין על ידי עד  להלן.
 
 החלק החיצוני ניקוי החלק החיצוני
 משטח זכוכית ניקוי משטח הזכוכית
 מזין ניקוי המזין
6W21-0H0