אחזור הגדרות

 
רישום מראש של הגדרות צילום הנמצאות בשימוש נפוץ מאפשר לאחזר את ההגדרות בקלות כשיש בהן צורך. רישום שילוב של פונקציות הנמצאות בשימוש תכוף
6W21-04K