בדיקת מספר הדפים לצילום/הדפסה/פקס/סריקה

בתצוגת לוח המגע, ניתן לבדוק את סך הדפים לצילום, שליחה/קבלה של פקס, סריקה, והדפסה.
1
לחץ על מקש [מידע אודות מונה/מכשיר].
לוח הבקרה
2
בדיקת סך הדפים המצולמים, הסרוקים והמודפסים.
אם ברצונך לבדוק את סך הדפים שנסרקו ונשלחו, לחץ על <בדיקת מונה שליחות/פקס>.
לחץ על <שירות ניטור>  <בדיקת תקשורת> כדי לבדוק את התקשורת עם שרת ניטור מרחוק. לאחר ביצוע פונקציה זו, נשלח מידע אודות המכשיר לשרת הניטור מרחוק. יש לאפשר תקשורת בין המכשיר ובין השרת המספק את השירות כדי להשתמש בפונקציה זו.
ניתן להדפיס רשימה שמציגה את מספר הדפים שבהם נעשה שימוש לצורכי צילום, הדפסה, סריקה ושליחה/קבלה של פקס.
ניתן גם לבדוק מידע שבמונה עבור כל הרחבה (AddOn). לחץ על <בדוק מונה AddOn> במסך בשלב 2. לחיצה על <פרטי התקן/אחר> <בדיקת תצורת ההתקן> באותו מסך, מאשפרת בדיקה של האופציות המותקנות במכשיר.
למידע אודות תנאי הספירה, צור קשר עם המשווק המורשה המקומי של Canon
6W21-0HK