<התאמה/תחזוקה>

פריט
תיאור
סעיף זה מסביר כיצד לכוונן את איכות התמונה לצורך צילום והדפסה.
סעיף זה מתאר כיצד להשתמש בפונקציית הניקוי האוטומטי עבור היחידה הראשית והמזין.
6W21-0F5