הגבלת הפונקציות של המכשיר

אתה יכול להגביל את השימוש בפונקציות מסוימות שעלולות להוביל לדליפות מידע או שיש סיכון שייעשה בהן שימוש לרעה. ניתן גם להשבית לחלוטין את השימוש בפונקציות בודדות.
הגבלת הגישה לפנקס הכתובות ולפונקציות השליחה
ניתן להגדיר PIN עבור פנקס הכתובות כך שמשתמשים כלליים לא יוכלו לבצע שינויים, ותוכל להגביל את היעדים שניתן לציין בעת שליחת פקסים וסריקות. אתה גם יכול להגדיר מספרי גישה בודדים עבור אנשי קשר ספציפיים שאת המידע אודותיהם אתה לא רוצה להנגיש לכולם, כך שרק המשתמשים שיודעים את המספר יוכלו לגשת ליעד. הגבלת הגישה לפנקס הכתובות ולפונקציות השליחה
הגבלת הדפסה ממחשב
אתה יכול לאסור על כל המשתמשים להדפיס מסמכים ממחשב, או לאפשר הדפסה רק אם המשתמש מורשה במכשיר. ניתן גם להגדיר את התצורה של המכשיר כך שניתן להדפיס רק מסמכי הדפסה מוצפנים. הגבלת הדפסה ממחשב
הגבלת השימוש בהתקני זיכרון
למרות שהתקני זיכרון כמו התקני זיכרון USB מספקים נוחות, הן גם מגדילות את הפוטנציאל לסיכוני אבטחה כמו דליפת מידע. ניתן להגדיר מגבלות גישה עבור התקני זיכרון בהתבסס על מדיניות האבטחה שלך. הגבלת השימוש במדיית זיכרון
6W21-09R