החלפת המכשירים לסנכרון

חלק זה מתאר את ההליך להחלפת המכשירים לסנכרון, לאחר התחלת הסנכרון להגדרות בהתאמה אישית.
לגבי מידע על ההליך, ראה את מדריך ההוראות של המכשיר עם פונקציית השרת.

שינוי מכשיר קלוח

בצע את ההליך הזה כדי לשנות מכשיר לקוח למכשיר חדש.
שרת (מכשיר שרת\לקוח)
מכשיר לקוח
מכשיר לקוח
1
עצור את הסנכרון מתוך [Synchronize Custom Settings] בממשק המרוחק של מכשיר הלקוח המיועד.. מתחיל בסנכרון ההגדרות
אם לא ניתן להפעיל את מכשיר הלקוח, מחק את מכשיר הלקוח המיועד בתוך [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Confirm Device Information] הממשק המרוחק של מכשיר השרת (מכשיר שרת\לקוח).
2
בצע קונפיגורציית סנכרון במכשיר לקוח חדש. מתחיל בסנכרון ההגדרות
אם הסנכרוניזציה לא נעצרה באופן נכון במכשיר הלקוח או אם מכשיר הלקוח לא נחמחק מתוך [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Confirm Device Information]הממשק המרוחק של מכשיר השרת (מכשיר שרת\לקוח), מכשיר זה ייחשב כעדיין נמצא בשימוש.
6W21-0C6