מפרט מערכת

סעיף זה מציג את מפרט המערכת של המוצר. המפרט כפופים לשינוי ללא הודעה על כך לצורך שיפור המוצרים או מהדורות עתידיות.

מפרט פונקציונלי

סביבת השימוש במכשיר

6W21-0KA