הגדרות לניהול סוג הנייר

ניתן לרשום ולערוך מידע מפורט אודות סוגי הנייר בשימוש תדיר בתור <סוג מותאם אישית>.
כדי לרשום סוג נייר חדש, ראשית יש לשכפל את סוג הנייר המזכיר את הסוג החדש כדי להעתיק את כל הפרמטרים התפעוליים הפנימיים. הליך זה מעתיק בקלות את ההגדרות המתאימות לסוג הנייר החדש מהנייר הרשום בהתאמה אישית.
ניתן גם לשפר את איכות ההדפסה ובעיות בהזנת הנייר על ידי עריכה של הנייר בהתאמה אישית, בהתאם למאפיינים שלו.
יש להתחבר בתור מנהל כדי לרשום סוגי נייר בהתאמה אישית או לשנות את ההגדרות של סוגי הנייר בהתאמה אישית הרשומים. כניסה למכשיר
בעת רישום סוג הנייר בהתאמה אישית, לא ניתן לציין את מקור הנייר. למידע נוסף אודות רישום מקור הנייר, עיין ב- ציון גודל וסוג הנייר במגירת הנייר.
ניתן לייבא/לייצא מידע אודות רישום סוג הנייר המותאם, ולשתף אותו עם מכשירים אחרים של Canon. ייבוא/ייצוא של ההגדרות כל אחת לחוד

רישום סוגי נייר בשימוש נפוץ

1
לחץ על  .
2
לחץ על <העדפות> <הגדרות נייר>  <הגדרות ניהול סוג נייר>.
3
ציין את ההגדרות הדרושות.

רשימה נגללת של סוגי נייר
מאפשר לך לבחור את סוג הנייר המוצג.
מיון רשימה לפי
מאפשר לך לשנות את סדר תצוגת הרשימה.
<פרטים/עריכה>
מציג פרטים אודות סוג הנייר שנבחר במסך <פרטים/עריכה>. אם תבחר סוג נייר מותאם אישית, ניתן לערוך אותו.
<שכפל>
מכפיל את סוג הנייר הנבחר בתור סוג נייר מותאם אישית.
<מחיקה>
מוחק את סוג הנייר המותאם אישית שנבחר.
<שינוי>
מוצג במסך <פרטים/עריכה> עבור סוג נייר מותאם אישית ומאפשר לך לשנות את ההגדרות של הפריט שנבחר.
ניתן רק לערוך/למחוק סוגי נייר מותאמים אישית.
4
לחץ על <אישור>

פריטים שניתן לציינם

ניתן לציין את הפריטים הבאים.

שם

ניתן לשנות תאת השם של סוג הנייר בהתאמה אישית.
בעת רישום ההגדרות עבור סוג הנייר בהתאמה אישית, ודא כי אתה משנה את שמו. לא ניתן לשנות את ההגדרות של סוגי הנייר המוגדרים כברירת מחדל אשר רשומים במכשיר.

משקל בסיס

ניתן לשנות את המשקל הבסיסי של סוג הנייר בהתאמה אישית.
אם תזין ערך שונה מהמשקל העדכני של הנייר המוגדר, יתכנו חסימות נייר, וזה עלול להשפיע על איכות התמונה.

גימור

ניתן לשנות את הגדרות הגימור של סוג ההתאמה האישית שרשמת.
אם תבחר סוג גימור שונה מזה של הנייר הטעון, יתכנו חסימות נייר, וזה עלול להשפיע על איכות התמונה.

סוג

ניתן לשנות את הגדרות הגדרות סוג ההתאמה האישית שרשמת.
אם תבחר סוג נייר שונה מזה של הנייר הטעון, יתכנו חסימות נייר, וזה עלול להשפיע על איכות התמונה.

צבע

ניתן לשנות את הצבע של סוג הנייר בהתאמה אישית.
אם תבחר צבע שונה מזה של הנייר הטעון, יתכנו חסימות נייר, וזה עלול להשפיע על איכות התמונה.

השתמש כנייר תבנית

ניתן להגדיר מצב זה כ- <מופעל> כדי להשתמש בנייר מודפס מראש (נייר עם סמלי לוגו מודפסים עליו), כגון נייר מכתבים.
סוג הנייר המותאם אישית שמוגדר כ- <מופעל> ב- <השתמש כנייר תבנית> אינו נבחר אוטומטית במקרים הבאים.
כאשר סוג הנייר להדפסה מוגדר כ- <אוטומטי>
אם <בחירה אוטומטית של מקור הנייר> מוגדר כ- <מופעל> ו- <שקול סוג נייר> מוגדר כ- <כבוי> בעת צילום.
שיטות לטעינת נייר אם <השתמש כנייר תבנית> מוגדר כ- <מופעל>:
מגירת הנייר של היחידה הראשית: הצד עם הלוגו כלפי מטה
מקור נייר שונה ממגירת הנייר של היחידה הראשית: הצד עם הלוגו כלפי מעלה

מצב סביבה לחה

אם התמונה או הטקסט בפלט הופכים בהירים או מטושטשים בגלל הלחות של האזור שמסביב, הגדר <מצב סביבה לחה>.
אם אתה משתמש במכשיר בסביבת לחות גבוהה, צפיפות הטונר בפלט עלולה להיות קלילה יותר או שעלולה להופיע אי סדירות. ניתן לפתור בעיות אלו על ידי הגדרת <מצב סביבה לחה>כ-<גבוה (+2)>.
כאשר משתמשים בנייר שהוצא זה עתה מאריזתו בסביבת לחות גבוהה, צפיפות הטונר בפלט עלולה להיות קלה יותר או עלולה להופיע אי סדרים. ניתן לפתור בעיות אלו על ידי הגדרת <גבוה (+1)>.
בעת שימוש בנייר יבש בסביבת לחות נמוכה, התמונות והטקסט עשויים להיות מטושטשים. ניתן לפתור בעיות אלו על ידי הגדרת <נמוך (-2)>.
כאשר אתה משתמש בנייר שהוצא זה עתה מאריזתו בסביבת לחות נמוכה, התמונות והטקסט עשויים להיות מטושטשים. ניתן לפתור בעיות אלו על ידי הגדרת <נמוך (-1)>.

התאם הפרדת נייר

קבע מצב זה אם מתרחשת חסימת נייר בשעת הדפסה דו-צדדית על גבי נייר דק.
6W21-0HJ