העדפות

פריטים מסוימים ניתנים להגדרה באמצעות ממשק המשתמש המרוחק. השתמש בלוח הבקרה של המכשיר כדי להגדיר פריטים שלא ניתן להגדיר באמצעות ממשק המשתמש המרוחק.
השמות עשויים להיות שונים בממשק המשתמש המרוחק.
6W21-0CC