שליחת הודעת דוא"ל כדי להודיע לך על סיום השליחה/שמירה

 
באפשרותך לקבל הודעת דוא"ל המודיעה לך כי שליחת/שמירת המסמכים הסתיימה. גם אם ישנם מסמכים הממתינים עדיין לשליחה/שמירה, באפשרותך להשתמש במחשב או בהתקן הנייד שלך כדי לבדוק אם שליחת המסמכים הסתיימה, וכך להיות בטוח שהכול מתנהל כשורה. אם חלה שגיאה, תקבל הודעה על היעדים שהמסמכים המיועדים להם לא נשלחו/נשמרו.
כדי לבחור מתוך <פנקס כתובות>, את היעד שאליו תישלח ההודעה, הכרחי לרשום יעד זה מראש. רישום יעדים בפנקס הכתובות
כדי לבחור <שליחה אל עצמי> בתור היעד לשליחת ההודעה, הכרחי לרשום מראש את כתובת הדוא"ל שלך בפרטי המשתמש, ולהיכנס למערכת באמצעות ניהול אימות אישי. רישום פרטי משתמש בהתקן מקומי
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <סריקה ושליחה>. המסך <בית>
3
ציין את היעד במסך תכונות הסריקה הבסיסיות. מסך תכונות הסריקה הבסיסיות
4
ציין את הגדרות הסריקה כנדרש. פעולות בסיסיות לסריקת מסמכי מקור
5
לחץ על <אפשרויות>  <הודעת 'משימה בוצעה'>.
6
ציין את התנאי לשליחת ההודעה ואת היעד שאליו היא תישלח.
אם תבחר <הודעה עבור כל תוצאה>, הודעת דוא"ל תישלח עבור כל משימה. אם תבחר <הודעה לשגיאות בלבד>, הודעת דוא"ל תישלח רק כאשר חלה שגיאה.
לפרטים נוספים על אופן הצגת פנקס הכתובות והשימוש בו, ראה פנקס הכתובות.
אם ברצונך לבדוק את התוכן של מסמך שנשלח, בחר <צרף תמונה משודרת>כדי לצרף את העמוד הראשון של המסמך כקובץ PDF להודעת הדוא"ל.
7
לחץ על <אישור>  <סגירה>.
8
לחץ על .
מסמכי המקור ייסרקו ופעולת השליחה/שמירה תתחיל. לאחר סיום השליחה/שמירה, הודעת הדוא"ל תישלח לכתובת שצוינה.
6W21-071