תיבת פקס/‏I-Fax‏ נכנס

תיבת זיכרון קליטה

תיבת זיכרון קליטה

תיבת קליטת נתונים מחולקים

תיבת פקס סודי נכנס

6W21-0K6