נייר זמין

סוגי הנייר שבהם ניתן להשתמש במכשיר זה מוצגים בטבלה להלן.
לגבי נייר זמין עם אפשרויות מצורפות, ראה את המפרטים של האפשרויות המתאימות.
בנוסף, הקפד על אמצעי הזהירות לגבי השימוש בנייר.

גודלי נייר נתמכים

גודלי נייר
מקור נייר (סטנדרטי)
מקור נייר (אופציונלי)
מגירת נייר 1
מגש רב-תכליתי
Cassette Feeding Module-AK
A4
A4R
A3
A5
-
A5R
-
B4
B5
B5R
16K
16KR
8K
LTR
LTRR
LGL
11x17
STMT
-
STMTR
-
EXEC
-
-
גודל מותאם אישית
(95.0 מ"מ X ‏139.7 מ"מ עד 297 מ"מ X ‏431.8 מ"מ)
-
-
No.10 (COM10)
-
-
ISO-C5
-
-
DL
-
-
Monarch
-
-
גדלי נייר הנתמכים על ידי מכשיר זה
צד "אנכי" וצד "אופקי" של הנייר

סוגי הנייר הנתמכים

ניתן להשתמש במכשיר זה בנייר נטול כלור.
סוג נייר
משקל הנייר
מקור נייר (סטנדרטי)
מקור נייר (אופציונלי)
מגירת נייר 1
מגש רב-תכליתי
Cassette Feeding Module-AK
דק 1
60 עד 63 g/m2
-
-
רגיל 1
64 עד 75 g/m2
רגיל 2
76 עד 90 g/m2
כבד 1
91 עד 105 g/m2
-
-
כבד 2
106 עד 128 g/m2
-
-
כבד 3
129 עד 157 g/m2
-
-
צבע
64 עד 80 g/m2
ממוחזר*1
64 עד 80 g/m2
שנוקב מראש
75 עד 80 g/m2
שקף*2
-
-
-
מדבקות
-
-
-
איגרת
75 עד 90 g/m2
-
-
מעטפה
75 עד 105 g/m2
-
-
*1 ניתן להשתמש בנייר ממוחזר 100%.
*2 ניתן להשתמש בנייר A4 או בשקפי LTR.

נייר זמין עבור צילומים דו-צדדיים/הדפסות דו-צדדיות

בעת ביצוע צילומים דו-צדיים או הדפסות דו-צדדיות, יש להשתמש בנייר העומד בדרישות הבאות.
גודל נייר:
A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, 11" x 17", LGL, LTRR, LTR, STMTR, EXEC, 8K, 16KR, ו-16K
סוגי נייר:
נייר דק 1, רגיל 1 עד רגיל 2, צבעוני וממוחזר
משקל הנייר:
60 g/m² עד 90 g/m²
בעת שימוש בנייר מסוג אחר, השתמש ב- <צד שני של דף דו-צדדי> לצילום/הדפסה בצדו האחורי של נייר מודפס.

אמצעי זהירות עבור הנייר

אין להשתמש בסוגי הנייר הבאים:
דבר זה עלול לגרום לחסימת נייר או בעיות הדפסה אחרות.
נייר מקומט או מקופל
נייר מסולסל או מגולגל
נייר קרוע
נייר לח
נייר דק במיוחד
נייר דק מחוספס
נייר שהודפס באמצעות מדפסת העברה תרמית
צדו האחורי של נייר שהודפס באמצעות מדפסת העברה תרמית
נייר עם מרקם גס
נייר מבריק
בעת שימוש בנייר
יש להשתמש אך ורק בנייר שעבר התאמת אקלים מלאה לסביבה שבה מותקן המכשיר. שימוש בנייר אשר אוחסן בתנאי טמפרטורה או לחות שונים עלול לגרום לנייר להיתקע או לאיכות הדפסה לקויה.
טיפול בנייר ואחסונו
מומלץ להשתמש בנייר מיד עם פתיחת החבילה. החזר את הנייר הנותר לעטיפה, ואחסן אותה על משטח ישר.
עטוף את הנייר באריזתו המקורית כדי להגן עליו מפני לחות או יובש.
אין לאחסן את הנייר באופן שעלול לגרום לו להסתלסל או להתקפל.
אין לאחסן את הנייר במצב אנכי או להערים נייר רב מדי.
אין לאחסן את הנייר באור שמש ישיר או בתנאים של לחות גבוהה, יובש או שינויים דרסטיים בטמפרטורה או בלחות.
בעת הדפסה על נייר שספג לחות
שטח הפלט של הנייר עשוי להעלות אדים. לחלופין, טיפות מים עשויות להיווצר סביב שטח הפלט של הנייר. מדובר בתופעות רגילות לחלוטין, המתרחשות כאשר החום המופק בקיבוע הטונר לנייר גורם ללחות שבתוך הנייר להתאדות (הסבירות הכי גבוהה היא בטמפרטורות חדר נמוכות).

אחסון הנייר המודפס באמצעות המכשיר

6W21-0KW