מתחיל בסנכרון ההגדרות

השתמש בממשק המשתמש המרוחק כדי לציין את ההגדרות להתחלת הסנכרון והחל בסנכרון. יש צורך בהרשאות ניהול לבצע הרשמה.

סנכרון של הגדרות מותאמות אישית

ציין את ההגדרות של מכשיר הלקוח..
הגדרות אחרות עבור מכשיר השרת נחוצות במכשיר שיש בו פונקציית שרת.
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק. הפעל את ממשק המשתמש המרוחק.
2
לחץ על [Synchronize Custom Settings] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [Change Connection Destination...].
4
ציין את ההגדרות הנחוצות.
[Service]
בחר [Start].
[Destination Server Address:]
הזן את כתובת ה-IP או שם המארח של מכשיר השרת. כאשר מציינים את מספר היציאה, יש להשתמש במספר "8443". ניתן להתעלם ממספר היציאה. אם תשאיר את זה ריק, מכשיר השרת יזוהה באופן אוטומטי.
הגדרות לדוגמה (IPv4):
שימוש בכתובת IP: 192.168.18.138
שימוש בשם מארח: v4.server.canon.com
דוגמת הגדרות (IPv6):
שימוש בכתובת IP : fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc
שימוש בכתובת מארח: v6.server.canon.com
בעת ציון מספר היציאה: [fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc]:8443
[Search Depth (Router):]
הזן את מספר הנתבים שיש לקפץ מעליהם (מספר הנתבים שיש צורך לתקשר דרכם) אם המספר קטן מדי, מכשיר השרת לא יזוהה בעת זיהוי הרשת. אם אינך רוצה לתקשר מבעד לנתבים, ציין את המספר "1".
[User Account ID for Authentication:]/[New Password:]
הזן את מספר הזיהוי ואת הססמה של חשבון המשתמש שיש לו הרשאות ניהול לגבי המכשיר שישומש כמשיר שרת.
[Allow custom settings to be applied during operation]
בחר את תיבת הסימון כדי לציין את<בחירת שפה/מקלדת>, <נגישות>, וכן <הגדרות SSID אישי ומפתח רשת אישי> את ההגדרות כאשר זה נעשה אפשרי, אם אלה לא הוצגו מיידית לאחר ההתחברות.
במקרים הבאים, ניתן להגדיר סנכרון בלא לבצע את שלב 4.
כאשר המכשירים לסנכרון נמצאים באותו נתב.
כאשר <שימוש באימות משתמשים>מוגדר כ <מופעל> במכשיק השרת (ראה <שימוש באימות משתמשים>) ואימות המשתמש מוגדר כשרות התחברות (ראהשינוי שירותי הכניסה)
כאשר שום דבר לא מוזן [User Account ID for Authentication:] במכשיר הלקוח (הפריט מבוטל)
כאשר השרות לסנכרון הגדרות בהתאמה אישית החל על מכשיר השרת (אם המכשיר הוא שרת\לקוח, ההגדרות ניתנות לשינוי על ידי התחלת שרות השרת ושרות הלקוח בעת ובעונה אחת)
כאשר יש רק מכשיר שרת אחד לסנכרון בהתאמה אישית של ההגדרות באותה רשת
אם הגדרות הרשת של מכשיר השרת כוללות הן IPv4 וכן IPv6 אם ל-IPv6 עדיפות ומכשיר הלקוח משבית את ה-IPv6 אי אפשר לחבר את מכשיר הלקוח באמצעות חיפוש. הזן את כתובת IPv4 לגבי כתובת היעד של השרת.
5
לחץ על [Change].
6
הפעל מחדש את המכשיר. כיבוי/הפעלה מחדש של המכשיר
המשך בקביעת התצורה של הגדרות הסנכרון במכשיר עם פונקציית השרת.
בדיקת יומן התקשורת לצורך סנכרון
אתה יכול לבדוק את יומן התקשורת מן המסך של סנכרון ההגדרות המותאמות אישית. היומן ניתן גם להורדה כקובץ.
"אזהרה" תירשם לגבי הרמה, כאשר מכשיר השרת לא יכול לתקשר באורח זמני.
"שגיאה" תירשם לגבי הרמה, כאשר מקסימום כמות הנתונים שניתן לרשום כבר הושגה או כאשר האימות עם מכשיר השרת נכשל.
הגדרות סנכרון פשוטות
סנכרון של הגדרות מותאמות אישית ניתן להתחיל מפאנל השליטה של מדפסות Canon רב תכליתיות, בתוך אותו נתב.
לגבי מכשיר לקוח:
לחץ   <הגדרות ניהול>  <ניהול התקנים>  הגדר <סינכרון הגדרות מותאמות אישית (לקוח)> ל <אפשר>.
אימות המשתמש חייב להיות מאופשר כשיטת האימות.
הערה בעת ביטול הסנכרון
כאשר מכשיר לקוח מבטל את הסנכרון של הגדרות מותאמות אישית, מכשיר הלקוח יאבד את יכולתו לאחזר את ההגדרות לכל משתמש שרשום במכשיר השרת. על כן שים לב כי נתונים אישיים של המכשיר שהיה מכשיר לקוח לא יכללו את הנתונים העדכניים לאחר ביטול הסנכרון של ההגדרות בהתאמה אישית.
6W21-0C5