רישום קבוצה בלחצן One-Touch (נגיעה אחת)

לא ניתן לשלב יעדים הרשומים בלחצני one-touch (נגיעה אחת) לקבוצה ולרשום אותם כיעד אחד.
1
לחץ על <ספר כתובות/העברה>. המסך <בית>
2
לחץ על <תיכנות לחיץ מהיר>.
3
בחר את לחצן one-touch שברצונך לרשום ולחץ על <תיכנות/עריכה>.
4
לחץ על <קבוצה>.
5
לחץ על <שם>  הזן את שם הקבוצה, ולאחר מכן לחץ על <אישור>.
6
לחץ על <שם לחיץ מהיר>  הזן את שם לחצן ה- one-touch שיוצג ולחץ על <אישור>  <הבא> .
7
בחר את היעדים שברצונך לרשום בקבוצה.
אם ברצונך לבחור יעד מלחצן one-touch, לחץ על <הוסף מלחיץ מהיר>  בחר את היעד  לחץ <אישור>.
8
לחץ על <אישור>  <סגירה>.
6W21-03A