סריקה ושליחה

מסך תכונות הסריקה והשליחה הבסיסיות

אפשרויות

6W21-0K3