שימוש ב-Google Cloud Print

Google Cloud Print הוא שירות שמאפשר למשתמשים בעלי חשבון Google להדפיס מטלפון חכם, טאבלט או מחשב המחוברים לאינטרנט באמצעות אפליקציות התומכות ב-Google Cloud Print. שלא כמו הדפסה רגילה ממחשב, אין צורך במנהל מדפסת.
נדרשת סביבה שבה תוכל להתחבר לאינטרנט בעת רישום המכשיר ובעת הדפסה באמצעות Google Cloud Print. בנוסף לכך, הלקוח אחראי לתשלומים הקשורים לחיבור לאינטרנט.
ייתכן ש-Google Cloud Print לא יהיה זמין, בהתאם למדינה או לאזור.
Google Cloud Print אינו תומך בהדפסה מכתובת IPv6.
אם נבחרה האפשרות <LAN קווי + LAN אלחוטי>ב-<בחר ממשק>, ניתן לבצע הדפסה מקומית בלבד בעת חיבור ישיר למכשיר באמצעות LAN אלחוטי. <בחר ממשק>
נדרש חשבון Google לשימוש ב-Google Cloud Print. אם אין לך חשבון Google, צור חשבון באתר של Google.

בדיקת הגדרות המכשיר

בדוק את הפרטים הבאים לפני שתגדיר הדפסה מענן.
ודא שכתובת ה-IPv4 צוינה למכשיר, ושהמכשיר יכול תקשר עם מחשבים ברשת.
ודא כי הגדרות התאריך/שעה ואזור הזמן נכונות. הגדרת תאריך/שעה
אם הוגדר ניהול מזהי מחלקות, ודא שאתה יכול להדפיס ממחשב מבלי להזין מזהה מחלקה או PIN. שימוש במזהי מחלקה לניהול הדפסה או סריקה מרחוק באמצעות מחשב

רישום המכשיר ב-Google Cloud Print

רישום המכשיר ב-Google Cloud Print מאפשר להדפיס בכל מקום באמצעות השירות.
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק והיכנס כמנהל מערכת. הפעל את ממשק המשתמש המרוחק.
2
לחץ על [Settings/Registration].
3
לחץ על [Network Settings]  [Google Cloud Print Settings].
4
לחץ על [Edit...] עבור [Basic Settings].
5
בחר בתיבת הסימון [Use Google Cloud Print]  [OK].
6
לחץ על [Register...] ב-[Registration Status].
רישום חוזר של המכשיר
כדי לרשום את המכשיר שוב, מחק את הרישום שלו לפני הרישום החוזר.
7
לחץ על קישור ה-URL המוצג עבור [URL for Registration].
8
בצע את ההוראות שעל המסך כדי לרשום את המכשיר.
כעת ניתן לבצע הדפסה מאפליקציות שתומכות ב-Google Cloud Print, כגון Google Chrome™‎.
למידע על האפליקציות העדכניות שתומכות ב-Google Cloud Print, עיין בדף הבית של Google Cloud Print.
רישום ממכשיר נייד או Google Chrome
ניתן לרשום את המכשיר ממכשיר נייד או מ-Google Chrome. לפני השלמת הרישום יופיע מסך האישור הבא בתצוגת המכשיר. לחץ על <כן> כדי להשלים את הרישום.
למידע על שיטות רישום, עיין במדריך המכשיר הנייד או בדף הבית שלGoogle Cloud Print.
6W21-089