שימוש במזהי מחלקה לניהול הדפסה או סריקה מרחוק באמצעות מחשב

אתה יכול להשתמש בניהול מזהה מחלקה על מנת לנהל פעולות הדפסה וסריקה מרחוק המתבצעות באמצעות מחשב (שימוש במחשב לסריקה (סריקה מרחוק) (Windows)). השתמש בפונקציה זו כאשר אתה רוצה לשפר את האבטחה או לנטר את מספר הדפים המודפסים.
1
לחץ על .
2
לחץ על <הגדרות ניהול>  <ניהול משתמשים>  <ניהול מזהי מחלקות>.
3
בחר <כבוי>לפונקציות שאתה רוצה לנהל, ולאחר מכן לחץ <אישור>.
אםנבחרה האפשרות <כבוי> יש להזין מזהה מחלקה בעת ביצוע עבודה מתאימה.
6W21-095