בדיקת סטטוס ההדפסה והיומן

ניתן לבדוק את הסטטוס של המסמכים הממתינים להדפסה והאם אירעה שגיאה במהלך ההדפסה. פעולות כגון הדפסת מסמך לפני מסמכים אחרים והשהיה זמנית או ביטול הדפסה אפשריות גם הן.
כאשר נעשה שימוש בניהול אימות בהתאמה אישית, ניתן להגביל משתמשים מביצוע פעולות בהדפסות של משתמשים אחרים במסך <ניטור סטטוס>. <הגבלת גישה למשימות של משתמשים אחרים>
1
לחץ על ניטור סטטוס.
2
לחץ על <צילום/הדפסה>  <מצב משימה>.
כדי להציג רק את המסמכים הממתינים להדפסה, בחר <הדפסה> מהרשימה הנפתחת בפינה העליונה הימנית במסך.
3
בדיקת סטטוס.
לחיצה על <פרטים> לאחר בחירה של מסמך, מאפשרת לך לבטל הדפסה, לבדוק את סטטוס ההדפסה וכו'.
לחיצה על <ביטול> לאחר בחירה של מסמך, מאפשרת לך לבטל את ההדפסה.
בעת לחיצה על <פסיק'/הדפ' מתועדפת> לאחר בחירה של מסמך, מוצגות האפשרויות <פסיקה והדפסה> ו- <הדפסה מתועדפת> לחץ על <פסיקה והדפסה> כדי להפסיק משימת הדפסה בתהליך ולהתחיל בהדפסת המסמך שנבחר. לחץ על <הדפסה מתועדפת> כדי לקדם את המסמך שנבחר אל ראש רשימת ההמתנה, ולהדפיסו לאחר משימת ההדפסה בתהליך.
כדי להתעלם משגיאה ולהמשיך בפעולת ההדפסה, לחץ על <פרטים>  בחר מסמך  <שגיאת דילוג>.
כדי לאלץ הדפסה של משימת הדפסה שלא הודפסה במכשיר, לחץ על <פרטים>  בחר מסמך  <הזנת נייר>.
לא ניתן להפסיק משימת הדפסה שהופסקה באמצעות עבודה אחרת. אם תנסה להפסיק משימת הדפסה שהופסקה, ההדפסה תתחיל אחרי השלמת ההדפסה של משימת ההדפסה שהופסקה.

בדיקת יומן ההדפסה

לחץ על <יומן משימות> כדי להציג רשימה עם המסמכים שהודפסו. אם מסמך מודפס ללא תקלות, העמודה <תוצאה> תציג <אישור>. אם מוצגת הודעת <NG>, היא מציינת שההדפסה בוטלה או שאירעה שגיאה.
כדי לראות את המידע המפורט, לחץ על <פרטים> לאחר בחירת מסמך.
להדפסת רשימת יומן, לחץ על <הדפסת רשימה>.
6W21-061