קביעת הגדרות ה-SMB

סעיף זה מתאר כיצד לציין את ההגדרות שבהן יש להשתמש כאשר המכשיר מתחבר לרשת כלקוח SMB.
1
לחץ על .
2
לחץ על <העדפות>  <רשת>  <הגדרות TCP/IP>  <הגדרות לקוח SMB>.
3
ציין את ההגדרות הדרושות.
<סוג אימות>
בחר את גירסת פרוטוקול האימות. בחר <NTLMv1> או <NTLMv2>, בהתאם לשרת יעד SMB. ניתן גם לבחור את שניהם.
<דרישת חתימת SMB עבור החיבור>
כדי לבקש חתימת חבילת SMB בעת התחברות לשרת SMB, לחץ על <מופעל>.
<דרישת הצפנה של חיבור>
כדי לבקש חיבור באמצעות תקשורת מוצפנת מסוג SMB גירסה 3 בעת התחברות לשרת SMB, לחץ על <מופעל>.
<זמן קצוב>
הגדר את הזמן עד לקבלת תשובה מיעד החיבור ב-SMB.
בעת שליחה לשרת SMB, חיבור הרשת אבד או תשובת השרת איטית, וזה גרם לפסק זמן של המתנה במכשיר לפני שניתן היה לשלוח את המידע או לפני שניתן היה להשלים את ההעברה. אם דבר זה מתרחש, ייתכן שתוכל למנוע את פסק הזמן על ידי הגדלת זמן ההמתנה.
4
לחץ על <אישור>.
5
לחץ על <ציין גרסת לקוח של SMB>, ובחר את גירסת ה-SMB שבה משתמש לקוח ה-SMB.
6
לחץ על <אישור>.
7
לחץ על   <כן>.
כאשר <דרישת הצפנה של חיבור> מוגדר במצב <מופעל>, המכשיר יכול להתחבר רק לשרתי SMB שתומכים בתקשורת מוצפנת מסוג SMB גירסה 3. כאשר גם <1.0> וגם <2.0> מוגדרים במצב <מופעל> עבור <ציין גרסת לקוח של SMB> אבל <3.0> אינו מוגדר במצב <מופעל>, המכשיר לא יכול להתחבר לשרתי SMB שאינם תומכים בתקשורת מוצפנת מסוג SMB גירסה 3.
השתמש באותה גירסה של SMB עבור שרת SMB ולקוח SMB. לא ניתן להשתמש ב-SMB אם הגירסאות יהיו שונות.
בהתאם להגדרות הרשת, ייתכן שתוצג הודעת שגיאה בעת ביצוע שליחה לשרת ה-SMB. במקרה זה, כוון את הזמן באפשרות <זמן קצוב>.
6W21-010