<הגדרות טיימר/צריכת חשמל>

סעיף זה מתאר את הגדרות הטיימר והגדרות צריכת החשמל.
<התאם שעה>
  <העדפות> <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
ניתן לכוון את השעה בדיוק של דקות.
<הגדרות תאריך/שעה>
  <העדפות> <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
הגדרת התאריך והשעה הנוכחיים היא פעולה חשובה מאוד. להנחיות בנוגע לקביעת התצורה של הגדרה זו, ראה הגדרת תאריך/שעה.
<תבנית שעה>
  <העדפות> <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
ניתן להגדיר אם השעה תוצג בתצורת 24 שעות או 12 שעות.
<הגדרות אתחול מהיר, מתח מרכזי>
  <העדפות >  <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
אם תגדיר פונקציה זו כ-<מופעל>, תוכל לקצר את משך הזמן העובר עד שניתן לבצע פעולות במסך ולסרוק מסמכי מקור לאחר הפעלת המכשיר.
<שעת איפוס אוטומטי>
  <העדפות> <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
ניתן לציין את משך הזמן שבו אתה מוצא מהמערכת ותצוגת מסך המגע חוזרת להגדרת ברירת המחדל באופן אוטומטי.
<הגבלת שעת איפוס אוטומטי>
  <העדפות> <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
אם תגדיר פונקציה זאת כ-<מופעל>, משתמשים כלליים לא יוכלו להגדיר את <שעת איפוס אוטומטי> ואת <פונקציה לאחר איפוס אוטומטי>.
<פונקציה לאחר איפוס אוטומטי>
  <העדפות> <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
באפשרותך להגדיר אם מסך ברירת המחדל המוגדר עבור <מסך ברירת מחדל לאחר הפעלה/שחזור> ב-<העדפות>, או המסך הקודם לו יוצגו בעת ההפעלה לאחר תחילת האיפוס האוטומטי.
<שעת כיבוי אוטומטי>
  <העדפות>  <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
עם פונקציית הכיבוי האוטומטי, אם תצוגת מסך המגע של המכשיר אינה פעילה למשך זמן מסוים אחרי שהיא נכנסה למצב שינה, המכשיר יכבה אוטומטית.
<טיימר כיבוי אוטומטי שבועי>
  <העדפות>  <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
ניתן להגדיר את הזמן שבו המכשיר יכבה אוטומטית בכל אחד מימות השבוע. אם אתה משתמש בפונקציה זו, אינך צריך לכבות את המכשיר ידנית מדי יום.
<שעת מעבר אוטומטי למצב שינה>
  <העדפות> <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
באפשרותך להגדיר את פרק הזמן שלאחריו המכשיר ייכנס באופן אוטומטי למצב שינה אם לא יבוצעו שום פעולות.
<מצב שינה, שימוש באנרגיה>
  <העדפות>  <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
ניתן להגדיר את רמת צריכת החשמל כאשר המכשיר נמצא במצב שינה.
<טיימר שינה אוטומטי שבועי>
  <העדפות> <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
באפשרותך להגדיר את השעה שבה המכשיר ייכנס באופן אוטומטי למצב שינה בכל אחד מימות השבוע.
<הגדרות שעת יציאה ממצב שינה>
  <העדפות> <הגדרות טיימר/צריכת חשמל>
ניתן להגדיר את השעה שבה המכשיר ייצא ממצב שינה.
6W21-0F1