הגדרות אבטחה

למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)", ראה Import All Function (פונקציית ייבוא כולל).
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
<הגדרות אימות/הצפנה>
<הגדרות פונקציית האימות>
<אסור על אימות באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN>
<מופעל>, <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות נעילה>
<הפעל נעילה>: <מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <מופעל> נבחרת:
<סף לנעילה>: 1 עד10 פעמים
<אורך נעילה>: 1 עד 60 דק'
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות סיסמה>
<אסור על שמירת סיסמת אימות במטמון>
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הצגת אזהרה כאשר סיסמת ברירת המחדל בשימוש>
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אפשר גישה מרחוק בעזרת סיסמת ברירת מחדל>
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות אורך מינימום>
<מופעל> (1 עד 32 תווים), <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות תקופת תוקף>
<מופעל> (1 עד 180 ימים), <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אסור שימוש ב-3 ומעלה תווים זהים עוקבים>
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<השתמש בתו רישי אחד לפחות>
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<השתמש בתו רגיל אחד לפחות>
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<השתמש בספרה אחת לפחות>
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<השתמש בסמל אחד לפחות>
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<הגדרות הצפנה>
<אסור שימוש בהצפנה חלשה>
<מופעל>, <כבוי>
<מופעל> נבחרה:
<אסור שימוש במפתח/אישור עם הצפנה חלשה>: <מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<פירמוט שיטת הצפנה ל-FIPS 140-2>
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
<אמת מערכת באתחול>
<מופעל>, <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
6W21-0EW