התקנת מנהלי התקנים

התקן את מנהל ההתקנים של המדפסת, מנהל ההתקנים של הפקס, ומנהלי התקנים של אפשרויות מערכת אחרות כמו גם תוכנות קשורות במחשב שלך.
1
בצע הכנות לפני ההתקנה.
התקן את המכשירים האופציונליים ביחידה הראשית.(ציוד אופציונלי).
אם המכשיר מגיע עם CD-ROM, הכנס אותו לכונן CD-ROM במחשב.
תוכל להוריד את מנהלי ההתקנים והתוכנות שבהם אתה עומד להשתמש מאתר האינטרנט של Canon בכתובת (http://www.canon.com/).
הגירסאות העדכניות של מנהלי ההתקנים ושל התוכנות מועלות לאתר האינטרנט של Canon כאשר הן זמינות. ניתן להוריד אותן לפי הצורך, לאחר בדיקת סביבת ההפעלה של המכשיר שלך.
חלק מהפונקציות של מנהלי ההתקנים ושל התוכנות לא יהיו זמינות, בהתאם למערכת ההפעלה שלך או לסביבת ההפעלה.
חלק ממנהלי ההתקנים לא יהיו תואמים למערכת ההפעלה שברשותך. בדוק את התאמת מנהל ההתקנים עם הגירסאות העדכניות ביותר של מערכות הפעלה באתר האינטרנט של Canon.
2
התקן את מנהלי ההתקנים.
לפרטים נוספים לגבי הליך ההתקנה, עיין במדריכים של מנהלי ההתקנים והתוכנות שבהם אתה מעוניין להשתמש.
אם התקשורת באמצעות כתובת ה-IP הרלבנטית אסורה באפשרות <הגדרות חומת אש>, לא ניתן יהיה להתקין את מנהל ההתקנים. למידע נוסף, ראה ציון כתובת IP בהגדרות חומת האש.
לאחר התקנת מנהל ההתקנים, אם התקשורת באמצעות כתובת ה-IP של המחשב שבו התקנת אותו אסורה באפשרות <הגדרות חומת אש>, לא תוכל להדפיס או לשלוח פקסים מאותו מחשב.
6W21-015