הגדרת התצורה של פונקציות האימות

ניתן לקבוע את התצורה של שיטות הכניסה למשתמש, התקני האימות ופונקציות אימות אחרות בהתבסס על סביבת המערכת שלך והצרכים שלך. ניתן גם לציין כיצד מוצג מסך הכניסה.

קביעת התצורה של שיטות הכניסה למשתמש והתקני האימות

ציין את שיטות הכניסה למשתמש (שיטת התחברות) ןהתקני האימות (התקן לצורך אימות). שים לב כי יש להגדיר את התקני האימות לפני שהגדרת התצורה של ההגדרות שלהלן.
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק. הפעל את ממשק המשתמש המרוחק.
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [User Management]  [Authentication Management].
4
לחץ על [Basic Settings]  [Edit...].
5
סמן את תיבת הסימון עבור [Use the user authentication function] וציין את ההגדרות הנחוצות.
בחר בשיטות הכניסה שבהן בתרצה להשתמש, וציין הגדרות מפורטות כגון הגדרות התקן אימות.
שימוש באימות מקלדת
קביעת התצורה של הגדרות מפורטות לפונקציות האימות
6
לחץ על [Update].
7
הפעל מחדש את המכשיר. הפעלת המכשיר מחדש
שיטת האימות שנבחרה עבור [Web Service Authentication Method:] משמשת גם בעת ביצוע אימות אישי עם תוכנת ניהול פנקס כתובות. <יבא/יצא מתוכנת ניהול פנקסי כתובות>

ציין מתי להציג את מסך הכניסה

אתה יכול לציין מתי יוצג מסך הכניסה על ידי בחירת האפשרות "כאשר אתה מתחיל להשתמש במכשיר" או האפשרות "לאחר לחיצה על לחצן פונקציה". אם תבחר ב"לאחר לחיצה על לחצן פונקציה", תוכל לציין את הפונקציות הדורשות כניסה של המשתמש למערכת. פונקציות שלא צוינו זמינות למשתמשים לא רשומים.
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק. הפעל את ממשק המשתמש המרוחק.
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [User Management]  [Authentication Management].
4
לחץ על [Control Panel Settings]  [Edit...].
5
קבע את תצורת הגדרות כנדרש.
[Login Settings]
ב-[Display Login Screen:],בחר מתי מסך הכניסה מוצג.
אם בחרת [Display login screen when functions requiring authentication are selected], נבחרות גם הפונקציות שיוצגו במסך הכניסה.
אם תשנה הגדרה זו, <הגבלת גישה למשימות של משתמשים אחרים יכולה להיות מוגדרת כ- <מופעל>. היחסים בין ההגדרות מצוינים להלן. <הגבלת גישה למשימות של משתמשים אחרים>
כאשר תיבת הסימון [Display login screen when operation is started on the device] מסומנת:
<צילום/הדפסה>, <שליחה>, ו <אחסון> ב-<הגבלת גישה למשימות של משתמשים אחרים> מוגדרות כ-<מופעל>
כאשר תיבת הסימון [Display login screen when functions requiring authentication are selected] מסומנת ו [Copy], [Access Stored Files], או כשתיבת הסימון [Print] מסומנת ב- [Select Function That Will Require Authentication]:
<צילום/הדפסה> ב- <הגבלת גישה למשימות של משתמשים אחרים> מוגדרת כ-<מופעל>
כאשר תיבת הסימון [Display login screen when functions requiring authentication are selected] מסומנת ו [Fax] או [Scan and Send] תיבת הסימון מסומנת ב- [Select Function That Will Require Authentication]:
<שליחה> ב- <הגבלת גישה למשימות של משתמשים אחרים> מוגדרת כ-<מופעל>
כאשר תיבת הסימון [Display login screen when functions requiring authentication are selected] מסומנת ותיבת הסימון[Scan and Store] מסומנת ב-[Select Function That Will Require Authentication]:
<אחסון> ב-<הגבלת גישה למשימות של משתמשים אחרים> מוגדרת כ-<מופעל>
אם תרצה להגדיר <הגבלת גישה למשימות של משתמשים אחרים> ב- <כבוי>, הגדר אותה כ-<כבוי> לאחר שההגדרה הסתיימה.
[Login Screen Background Settings]
אתה יכול לבחור את תמונת הרקע של מסך הכניסה.
6
לחץ על [Update].
6W21-08Y