Ajust del color amb un toc

Podeu fer impressions seleccionant l'aspecte de la imatge amb només un toc de tecla. Disposeu de les quatre opcions següents.
Aclarir imatge
Aquesta opció permet imprimir amb tons de color més clars disminuint la densitat, alhora que es manté un balanç bo en tot el document.
Enfosquir imatge
Aquesta opció permet imprimir amb tons de color més foscos augmentant la densitat, alhora que es manté un balanç bo en tot el document.
Reproducció tons clars
Aquesta opció permet imprimir reproduint les àrees ressaltades que normalment tendeixen a aparèixer amb més fidelitat amb el blanc. S'aconsegueix augmentant la densitat de les àrees que tenen una densitat baixa.
To sèpia
Aquesta opció permet fer impressions que semblen fotografies antigues.
IMPORTANT
Aquest mode només es pot utilitzar per imprimir un fitxer emmagatzemat en una bústia.

1.
Premeu → [Fitxers desats] → [Bústia].
2.
Seleccioneu la bústia que vulgueu → seleccioneu el fitxer que vulgueu → premeu [Imprimir].
3.
Premeu [Canviar opc. d'impressió].
4.
Premeu [Opcions] → [Ajustar color amb un toc].
5.
Seleccioneu la funció Ajustar color amb un toc que vulgueu → premeu [Acceptar].
Podeu combinar diverses funcions Ajustar color amb un toc, però tingueu en compte que les següents no es poden seleccionar juntes:
[Aclarir imatge] i [Enfosquir imatge] i [Reproducció tons clars]
NOTA
Si seleccioneu [To sèpia], [Monocrom] es mostrarà a la pantalla Canviar opc. d'impressió.
6.
Premeu [Tancar].

IMPORTANT
Els valors del mode Ajustar color amb un toc són en realitat opcions de balanç de color preestablertes. Per tant, si canvieu els valors del mode Ajustar color amb un toc, també es canviaran tots els valors de balanç de color que hàgiu fet.
No podeu establir el mode To sèpia a fitxers que estiguin ubicats en una bústia i que hàgiu rebut d'un ordinador. Si premeu [Iniciar impressió] amb el mode To sèpia establert, apareix en pantalla un missatge que us indica que reinicieu les opcions.
No podeu especificar les opcions del mode Ajustar color amb un toc quan imprimiu un fitxer de format CMYK desat en una bústia.
52W7-18C