Desconnexió automàtica

Si l'equip està connectat a una xarxa que està en línia, no és possible llegir amb [Còpia] ni [Llegir i desar]. Si activeu l'opció [Desconnexió automàtica], l'equip es desconnecta automàticament quan s'esgota el [Temps de reinici automàtic] especificat a [Preferències] (Configuració).
Aquest mode es pot establir quan la funció de lectura està disponible. Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar la funció de lectura, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció".
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú] → [Opcions de lectura].
3.
Premeu [Desconnexió automàtica].
4.
Premeu [On] → [Acceptar].
Si no voleu que l'equip es desconnecti automàticament, seleccioneu [Off].
NOTA
Si no està establert el mode de reinici automàtic (el valor de temps de reinici automàtic és "0"), l'equip es desconnecta automàticament aproximadament dos minuts després. (Vegeu "Temps de reinici automàtic").
52W7-09F