Originals de diferent mida

Aquest mode permet copiar originals de mides diferents, com ara A3 i A4, junts com a grup.
IMPORTANT
No es poden alimentar juntes les mides de paper que tinguin la vora de capçalera de diferent longitud (per exemple, les mides A3 i A5).

1.
Premeu → [Còpia].
2.
Premeu [Opcions] → [Originals de diferent mida].
3.
Premeu [Tancar].

IMPORTANT
Si els originals es col·loquen a l'alimentador, assegureu-vos que els originals de diferent mida tenen el mateix gramatge (tipus de paper).
Si establiu el mode Originals de diferent mida, la velocitat de lectura pot ser inferior a la normal.
NOTA
Si utilitzeu [1-Sided2-Sided] amb [Originals de diferent mida],, les còpies s'imprimiran a una cara en paper de la mida corresponent.
52W7-0XK